Predi kak je počelo Evropsko prvenstvo, Đura, Pepi, Drago i Fęri so se pre Đuri dogovârjali ka bodo utakmice f šterima igra reprezentacija Hrvacke gledali skupa! Napravili so i kladijonico! – Saki je platil pecto kuni, a šteri potrefi – dob’i sę péneze!

Drago i Fęri so se kladili na to – ka bodo naši dojšli do polofinali i da bodo onda zgobili. Đura i Pepi so na kladijonico deli – ka bo Hrvacka dojšla do četvrtfinali i da dale nębo išla. Totoga spominka so poslušale i žénske! – Đurina Sida se zdigla na Đuro i zbeštejarila ga kak vrâga:
“- Kaaaj? – Kladil boš se na tó ka bodo naši dojšli sam od četvrtfinali?! – Te né sramota!? – Opče némaš néti trunko nacijonalnoga veličéja i gizde! – Dé ti je nacijonâlna svést i naš tradicijonâlni šporcki vupeš? – Jâ ti velim da bodo naši igrali vu finalo i mislim si ka bodo prvâki Evrope! – I kladim se na to! – Tak ka boš znal!”

Đura je onda malo čudno poględal ove druge i Sido pa – veli:
“- Jâ se kladim ka bodo naši igrali vu finalo – i dévlem duple péneze, za sębe i Sido!”

* * *

Prvo utakmico Hrvacke, moškârci so gledali f krčmi “Kata rajska vrâta”. Kata je narezala salamo, f kupice déla štapiče i dečki so se fotrali, gledali i navijali! – Ali, kak je utakmica z Englézaj završila, gledali so i komentare, a onda so i oni komentérali kaj vala a kaj ne vala, pa so dojšli dimo v dvé vure! Žénske so se drugi dén zišle na kâvi pre Sidi. Med sobom so se spominale, a pospominale so se i z móžaj. Ovak so jim rękle:
“- Dečki, to je né lépo ka ste f krčmi tak dugo! – To je né red! – Zakaj naj gledali utakmice kak i s’i drugi pošteni ludi, dóma … Róm tak bote vidli… I méje bo vas koštalo!”

Za drugo utakmico so se dečki dogovorili ka bodo jo gledali doma – pre Đuri, i to f podromo! Tam je najbolša hladovina. Vino je pólek. Zmętali so se za kiselo vodo, za kotâč Mihaličove špekarice i Đura je doli spęlal televizora. Dedi so doli čuseli pre televizoro od odvečerke pa do črez pól noči. Tak so zijali – ka jih je Sida štiri pót išla doli prosit – naj se brénzajo, a po deseti vuri jih je dojšla prosit i Pepijova Liza, naj tak ne rožđijo i naj bâr ne huškajo, jer so i jó jivi sósedi zvâli s telefónom jer néti oni nębrejo živeti pólek takšoga zijaja!

Za tretjo utakmico so se móži dogovorili ka bodo jo gledali v Udrogi penzijonéri Glavatišče. V Udrogo so odvečer odsęlili pijačo i kolbâse. Utakmice so počeli gledati odvečer i toto gledaje je trajalo do jutrešji vur. Navijaje, kričaje i strélaje s petardaj je je bilo tak noro ka so sim ludima v Glavatiščo pesi strgali lance i pobegli f Čep, a nešči je zvâl i milicijo, pa so ovi napravili izvida i napravili zapisnika! Žénske so dojšle po pól noči tâ, ka jih sprâvijo dimo, ali so né šteli iti! Rękle so jim ka je to opsno za zih, jer vuti začmarjeni vróči lukji bi nešteroga moglo zahačiti za srce i onda … jer so več né tak mlâdi … Pogotovo čé bo rezoltât takši – ka jim – nav pasal! – Rękle so jim i ka – čé več delajo sramoto, naj jo ne délajo tak ka s’i znâjo, nego naj se bâr skrijejo nekam – dé je né javno mesto i dé je né civilizacijski tak opasno!

Za dénes so se dečki dogovorili ka bodo utakmico gledali pre Đuri – na vrto f hlâdo, pod hrâstom. Đura je spęlal kabla za televizor i malo predi so počeli znâšati: napujenoga frižidera, kotla i rešetke za pečejaro, prepravili so drva … Đura je onda dojšel f Sidino kuhjo dé so bile i sę druge žénske, pa je rękel Sidi:
“- Sidika, dogovorili smo se i ka bi nam ti spękla dvâ protvane zdiganih! Mi plat’imo melo!”
Sida je poprečki poględnola ove druge žénske, pa i Đuro, pa vel’i:
“- Naaaj bó! – I to bom napravila! – Aaaali, valda bo to dénes zanavék minolo…!!”
Đura se zabezeknol, dójde čista kcój k jój, pa ji plaho vel’i:
“- Kaaak? – Sida, pa se zmisliš na kaj smo se kladili?!”
Sida je strogo poględnola Đuro v oči, pa mo vel’i:
“- Né važno! – Kaj košta košta!”

Povratak na naslovnicu…