Igra se nogometno prvenstvo! Ftruc koroni. Vuni nam korona tak-i-tak nič nębre! Nutri pa jo ne pust’imo. (Tu i tam pobégne.)

Enka “Glavatica” Glavatišče i Enka “Mrzlo pole” Fidrijak, člani pete opčinske lige severojug, fčęra v nedelo so na Glavatiščo igrali međomésnoga derbija.

Đurina Udroga penzijonéri Glavatišče je mejâš – prva sóseda igrališčo Enka “Glavatice”. Francek, Jožek i Pętrek so kak Uprava Enka “Glavatice” dojšli k Đuri i pitali ga:

“- Deda … ovaj, gospon precednik Udroge penzijonéri, znâte ka nogometni klubi na svojim teritorijo nęsmejo meti publiko. – V nedelo f štrti vuri mi igramo lokalnga derbija protiv Enka “Mrzlo pole” z Fidrejaka. Teritorij kluba moramo ogradili z črlénim pantlekom, ka se ludi na našim tereno nęsmijo shâjati i gledati utakmico. Ęm tak-i-tak nam nišči nębo dojšel na utakmico, mogóče kakših pâr ludi, ali i to bi za nas bilo nekaj! – Očemo vas pitati: pólek igrališča je dvorišče vaše Udroge penzijonéri. Ęli bi mogla publika, čé što dójde na utakmico, stâti na vašomo dvoriščo i odnot, prék ograde gledati utakmico? Znâte, čé što dójde glet, mi bi si te tam pobrali i nekše ulaznice i skrivęčki bi nekaj prodali i nekaj mogóče zaslužili…!”

Đura si je premišlâval, pa jim veli:

“- Dečki, moremo se dogovoriti ka naprâvimo dobroga biznisa! – Kaj bi vi rękli čé bi na vašo utakmico dojšlo prék dvésto ludi?! Morti i tristo!? – Jęste za to ka, čé jih dójde tak puno, ka bo ves zâslužek na utakmici išel pól-pól, pól Udrogi, pól Klubo?”

Dečki so se odma složili ka, čé jih tulko dójde, onda zâslužek more iti pól – pól!

V nedelo odvečer, f štrti vuri počel je mésni nogometni derbi Enka “Glavatice” i Enka “Mrzlo pole”. Z óne stráne igrališča, na teren Udroge penzijonéri, na štrto vuro počelo se shâjati na stotine ludi! – Nâroda kaj maka! S’i so stâli kre grâje z one stráne i gledali utakmico! Gledali so i žereče navijali! Onda so i dečki z uprave Enka “Glavatica” išli pobirat “dobrovolne priloge”! I ludi so dâli s’i po red! Odnekod se je zmogel pun kombi pivi! – Sę je odišlo! Pod kraj utakmice Francek i Jožek, kak uprava Enka “Zavrtja”, dojšli so k Đuri i rękli so mo da su zaslužili tulko penez – kak nigdâr do vę! Rekli so naj ide z jimi ka prebrojijo péneze, a onda zutra dójdejo odvečer k jęmo, na obračun i ka se rezdelijo!

F pondélek v jutro dojdejo na Glavatišče dvâ z črnaj tâškaj! Iščejo Upravo Enka “Glavatice”! S’i so jih uputili k Jožeko i Franceko. Nâjdejo jih dóma. Počnejo jim povédati:

“- Vi ste uprava Enka “Glavatice” Glavatišče? – Známo da ste fčęra organizérali javno okuplaje gledaoci na utakmici i da je dojšlo pâr stotini ludi! Znâmo i da ste pobirali i péneze, ali naplato néste fiskalizérali, a i pijača se prodâvala! – Znâte kakša je za to globa?!”

Dečki so totaj inšpektoraj rękli:

“- Gospoda inšpektori, mi smo na klupskomo tereno samo igrali utakmico! – To ka so se zbirali ludi i kaj so toti ludi pre sósedaj delali, to pitajte sósede, Udrogo penzijonéri Glavatišče! – Jif precednik je Đura Hrvât! – Jęgova hiža vam je tam, ona žuta z črnaj šalaporkaj! Mi s tém nemamo nika! To je bilo na jivim tereno … to so oni …”

Inšpektori so se otpravili. Dójdejo g Sidinomo Đuri. Počnejo mo povédati:

“- Vi ste precednik Udroge penzijonéri Glavatišče? Na vašomo tereno je fčâra bilo okupleno pârsto ludi, šteri so gledali nogometno utakmico, a znâte ka je okuplaje publike strogo zabrájeno radi epidemije i ka bo – zaradi toga velika globa! Čujemo ka ste i pobirali i péneze kak ulaznice, tobože – dobrovolni prilog i ka so tam ludi konzomérali sakoformo pijače!? To je veliko zlo…i za to so predviđene velike globe, a more biti ka bo nešči završil v ręšto !”

Đura jih je najęmpot zastavil i zbeštejaril da – povédajo bedastoče:

“- Gooosponi! – Kakša utakmica? – Kakši navijâči? Kakše ulaznice? To so zmišlâvaja! Naša Udroga penzijonéri je v nedelo, odvečer f štrti vuri, pozvala svoje članove i jive obiteli na organizérano cépleje protiv korona virosa! Pozvali smo jih ka bomo jih cépili samo z Fajzerom i Modęrnom! – I ludi so se masovno odezvali! Te smo jih organizérali naj si stánejo kre ograde i naj čâkajo v rędo, rezmekjeni dvâ metre! I tak so ludi stâli pre ogradi dvé vure, a onda smo zazvedeli ka ga cépiva nębode! – I ludi so se rezišli! – I kaj si moreš?!”

Ovi inšpektori so stâli i poslušali. Đura je govoril dale:

“- To kaj velite za pobiraje penez … to je zâto ka je vę bila prilika za nešterne naše člane Udroge penzijonéri, šteri so na léta né platili članarino Udrogi, ka vę to pobęremo!”

Inšpektori so onda zapitali Đuro:

“- Čujte, ali s’i toti ludi so róm gledali utakmico med “Glavaticom”” i “Mrzlim polom”, s’i so navijali, da je opal gol – s’i so kričali, huškali i v zrâk skâkali …!?”

Đura jim je onda rękel:

“- Gosponi, pa dęjte najte! – Bodite spametni! – Pa kaj mi moremo ludima šteri čâkajo cépleje, zapovédati – kam bodo gledali?!”

Onda so ga ovi inšpektori norčlivo zapitali:

“- A kaj so toti vaši članovi – na céplejo – kričali sóco da bodo ga zbili, mętali nutri flaše i kleli? – Morti zâto ka je né dojšlo cépivo protiv koróne, ili zaradi – nogometnoga rezoltâta?!”

Đura jim sponova veli:

“- Pa dęjte najte! – To ka so lude, šterima so obęčali ka bodo cépleni – fkánili, to je dénes normalno i to nikoga ne vužge! Ludi so od države nafčeni i na hujše! – Aaali, to ka naš Enka “Glavatica”, dóma od Enka “Mrzlo pole” zgubi šest nula, to ludi nębrejo precęrati, to jih strašno vužge i morem vam ręči ka je i męne to vužgalo tak, ka mi išče vę v želóco drfče!”

Povratak na naslovnicu…