Đura, Pepi, Fęri i Drago so sed’eli f krčmi “Kata-rajska vrâta”, na gemišto.

Drago pita Đurija: “- Đura, kak se kâžejo tvoje gor’ice?

Đura je važno rękel, “- Fâla na pitajo, dobro!

Drago ga je ónda zapital, “- Kulko pót si jih do vę pošprical?

Đura vel’i: “- Nesam jih nitijęmpot pošpr’ical! Jâ to imam francóza, šmarnico i neka malo cépa i to je né treba špricati. Navék mi i bez špricaja – neka zrâse!

Drago mo vel’i: “- Kaj si nooor? – Nitijęmpot? – Pa, nika ti nav zrâslo! Kaj ne čuješ kakši betęgi so vudrili po gor’icaj? Kaj si né čul ka hâra zlâtna žutica?- Pitaj bâr okólne vinogradâre! – S’i špricajo! Jâ sam dóma brâjde poštpical z gal’icom, óljovom juhom, kuperblanom i antrekolom!

I Fęri mo vel’i: “- Što letos nav pošprical nika nav mel! Ja gor’ice némam, ali sam sadovjâka več dvâ pot poštpical, z bakrom, gal’icom, ekolaksom i z bordoškim óljom! A predi kak precv’ete, bom ga išče dvâ pot šprical z vâpnom, šampijanom, sandovitom i kromosulom!

I Pepi mo je rękel – naj se ne zafrkâvle: “- S’i špricajo! I moja Liza je pošpricala vrčâka predi kak povrtel zide, najpredi z ultracidom, galbenom i euparenom, da je zišlo, onda z fungicitima štiri vrste, a te da zrâse, onda bo išče – tretérala z oleom, poliramom i ditanom!”

Đura je pital: “- A kaj dečki, je to né bęteg za lude? Kaj to ludém ne škódi?!

Onda so mo dečki rękli: “- Nééé! – Karenca ti je jęno dvâ tjędne i dale je za lude več opče né opasno! Moreš i jesti ako očeš!

Dečki so mo rękli: “- Đura naj biti skópi za totih pâr kuni! – Idi kupi i pošpricaj! – Čî tre, mi ti pom’oremo v gor’icaj pre špricajo!”

Đura je dišel f Čakovec. Kupil je nóvo ručno šprico, nekše šlahe, cévi, gas-masko i veliki kup otrovi, očem ręči – vrâčtvi za gor’ice! Dečki so dojšli glet kaj je kupil – i ka se dogovorijo za gorice, da i kak mo pójdejo pomâgat.

Đura je rękel: “- Kupil sam nóvo šprico, vę bomo jo deli skup i spróbali! – I kupil sam preparate štere mi je preporučil jęden visoki stručjak za zaštito gor’ic – z štacuna, i to: protiv pępela, vuši, tękoti, molci, peronospore, črléni pâvuki, črni krasti, i sih drugih betęgi i sę druge gamadi. Gospon mi je rękel naj tó sę skupa zméšam i – pošpricam!” Te so dečki, ka to spróbajo, sę skup zméšali, naljali f šprico i spróbâvali – po Đurinomo vrto. Išlo je bormeš kak švicarska vura. Da so špricali hruške po sadovjâko, napravila se takša megla ka se ober j’e stvorila rod’ica, a slive i jaboke so bile suznate od veselja.

Onda so se tpravili v gorice. Óni i jive žęne. Z dvâ aute.

Móži so pod gas-maskom, na sméne špricali trsje, saki jęnoga ręda, a žęne so na brego sed’ele i žlabrale. Za dvé vure so bili gotovi i potroš’ili sęga materjâla. Pospravili so meštrijo i zadov’olno zrękli: “- Vę je to sigurno od sakoga betęga. Samo vę dok ne mine karenca, né smeti hoditi med ręde – v gor’ice!” Te je Đurina Sida rękla, “- Če né smeti nutri v gor’ice, te namo tu čakali karenco i râjši idemo dimo – k nam! Pajdóč kupimo kruha. Da vi dečki, opęrete šprico i poč’inete se pre špricaro, jâ flętno zak’olem i ščistim kokoš, a krompéra z óljom več imam naprâvlenoga – i lépo se s’i skupa naob’edojemo! Može? – Mooože!”

Dojšli so dimo. Sida se móm zagnâla na vrt, i Ilka z jóm ka ji pom’ore, ka primejo kokoš.

Da so dojšla na vrt, vidijo – sę kokoši – lež’ijo na trâvi! – Lež’ijo i ne meknejo se!

Zove Đuro: “- Đuuura! – Đuuura, hoj sém! Sę kokoši nam lež’ijo na vrto f trâvi! Nekaj jih je potuklo! Kaj je to bilo? Đura, hodi sém! Stvori nekaj!!

Onda so dečki hitili meštr’ijo z rók i flętno dobejžali na vrt! Je, kapa – bormeš j’e! Sę kokoši so ležâle – crkjene na trâvi. To je bilo točno tam na vrto, dé so sprobâvali šprico otrove, očem ręči, vrâčtva za špricaje! Dečki so se poględnoli med sobom i rękli:

“- Vrâbečne kokoši! – Mórale so poč’akati karenco!”

(Jâ)

Povratak na naslovnicu…