Vijećnik Ivan Klekar iz Nedelišća iskoristio je pitanje na aktualnom satu Općinskog vijeća te dao prijedlog vezano uz komunalnog redara i komunalne službe u Nedelišću. Smatra da građanima treba omogućiti lakši i brži pristup do službene osobe, tj. do komunalnog redara, te da se institucija komunalnog redara mora puno više promovirati. Stoga prvo predlaže da se u okviru informiranja i provođenja akcije novih pravila u odvozu komunalnog otpada, uz sve druge informacije, u svaku kuću dostavi broj telefona i kontakt podaci komunalnog redara, kako bi svi građani ponovno dobili taj podatak.

Nadalje, smatra da treba definirati i propisati službenu odjeću komunalnog redara kako bi njegov izgled bio prepoznatljiv, a također kako bi odgovarao autoritetu i važnoj ulozi redara u zajednici.

Načelnik Darko Dania odmah je odgovorio da se u potpunosti slaže sa prijedlogom vijećnika Klekara te da su određeni koraci po tome pitanju već poduzeti. Načelnik je obećao da će se ovo pitanje brzo riješiti, te da se nada da ćemo u roku od dva tjedna moći vidjeti nove prepoznatljive odore komunalnog redara.

Za informaciju navedimo još da službu komunalnog redara u Općini Nedelišće obavlja Dražen Lacković, a službeni broj telefona mu je 095/906-0476. (nl)

 

Vijećnik Ivan Klekar:

Povratak na naslovnicu…