Nakon izrađenog edukativno-promotivnog videa te popratne brošure „Cekari-tradicija na moderan način“, LAG Međimurski doli i bregi je krenuo i s realizacijom edukativnih radionica s ciljem prijenosa vještine pletenja cekara i uporabnih predmeta od komušine zainteresiranim pojedincima.

Početkom ožujka su održane dvije radionice za početničke grupe, u prekrasnom prostoru novootvorenog Centra za posjetitelje „Ekomuzej Međimurje malo“ u Čakovcu. Nakon početničke radionice slijedi i napredna grupa na kojoj sudionici mogu nadograđivati svoje znanje i potpuno usvojiti vještinu pletenja koja zasigurno nije jednostavna te zahtjeva puno vježbe.

Radionice se održavaju u manjim grupama u suradnji s cekerašicama iz Udruge žena Nedelišće (Dušanka Medved i Branka Fegeš), KUU Seljačka Sloga Nedelišće (Ana Srnec i Marija Kukolić) te Udruge žena Pušćine (Ivanka Bene). S obzirom na veliki interes budućih cekerašica, unaprijed su popunjene već dvije grupe za radionice koje će se održati još u nekoliko navrata, kada to dopusti epidemiološka situacija.

Stručnu podršku projektnim aktivnostima cijelo vrijeme daje i Muzej Međimurja Čakovec pa je na svakoj radionici sudjelovala i Janja Kovač, kustosica i voditeljica etnografskih zbirki, koja je uvodno održala predavanje o umijeću pletenja cekara i ostalih uporabnih predmeta od komušine kao važnoj nematerijalnoj kulturnoj baštini Međimurja.

Cilj provedbe radionica i popratnih promotivnih materijala je zaštita i prijenos vještine nematerijalne kulturne baštine na mlađe naraštaje na cijelom području LAG-a Međimurski doli i bregi; kreiranje unikatnih predmeta i suvenira i promocija područja LAG-a Međimurski doli i bregi. Uskoro se planira i održavanje radionice u Baranji, zbog velikog broja „baranjskih Međimuraca“ koji su zainteresirani za razmjenu tradicionalnih umijeća pletenja predmeta od komušine i izrade raznih rukotvorina.

Projekt suradnje LAG-ova „Turizmom razvijamo područje“ sufinanciran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, Tip operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, Međuteritorijalni projekt suradnje. (LAG)

Povratak na naslovnicu…