Cekar, kao najpoznatiji uporabni predmet od komušine, još uvijek nije upisan na listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara RH. Prvu prijavu je LAG inicirao još 2017. godine kada je Muzej Međimurja Čakovec kao predlagatelj poslao prijavu za upis na listu nematerijalnih kulturnih dobara za umijeće pletenja od šibe, komušine i rogoza. Nažalost, prijava je negdje u procesu ostala neobrađena.

Početkom ožujka 2021. godine je LAG Međimurski doli i bregi kao predlagatelj, potaknut spomenutim projektom i velikim interesom javnosti, ponovno podnio prijavu za zaštitu, uz prethodne konzultacije s nadležnim tijelima. Sada je prijava podnesena samo za umijeće pletenja uporabnih predmeta od komušine na području Međimurja, a u što spada i najpoznatiji uporabni predmet cekar. Tijekom istraživanja i izrade prijave napravljen je popis od više od 60 aktivnih pletačica samo s područja Općine Nedelišće što dokazuje da cekar ima ogroman potencijal, što u gospodarskom, što u turističkom smislu za Međimurje. Nadamo se da će prijava ovaj put biti brzo obrađena i da će cekar dobiti zasluženo priznanje.

Krajem 2020. godine je LAG Međimurski doli i bregi, u sklopu projekta suradnje LAG-ova “Turizmom razvijamo područje”, započeo s provedbom niza povezanih aktivnosti za promociju umijeća pletenja cekara i ostalih uporabnih predmeta od komušine kao nematerijalne kulturne baštine Međimurja. Izrađen je edukativno-promotivni video i brošura te se održavaju radionice za prijenos umijeća novim generacijama. Razlog za to je činjenica da cekari imaju izuzetan potencijal kao suvenir Međimurja, a time imaju i određeni promotivni te gospodarski efekt na područje LAG-a. LAG inače kroz svoje projekte i aktivnosti potiče razvoj ruralnog turizma, a nematerijalna kulturna baština je prepoznata kao važan element ruralnog turizma. (LAG MDIB)

Povratak na naslovnicu…