Na lokalnim izborima u svibnju 2021. godine građani će ponovno birati političare koji će ih zastupati iduće četiri godine, i odlučivati o važnim pitanjima za razvoj općine. Pred kraj mandata postojećih vijećnika, pravo je vrijeme da istražimo koliko su bili aktivni, i koliko su truda uložili u zastupanje interesa građana.

Na temelju službene evidencije zapisnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće, koje sastavljaju stručne službe općine, sastavljena je rang lista vijećnika po aktivnosti. U prvoj koloni je navedeni broj pitanja ili prijedloga upućenih načelniku putem mehanizma aktualnog sata. U drugoj koloni, navedeni je broj sudjelovanja u raspravama na točkama općinskog vijeća.

Općinsko vijeće Općine Nedelišće je do sada brojalo 18 članova, s time da su tijekom mandata bile dvije zamjene (zbog smrti Marijana Marciuša, i zaposlenja Sare Međimurac u Općini).

Vijećnik Vijećnička pitanja/prijedloziSudjelovanje u raspravi
Franjo Cimerman, HDS2341
Ivan Klekar, HDZ2014
Ivan Marciuš, HSU1311
Darinka Pergar, HL82
Dijana Posavec, nez.719
Radovan Balog, HNS54
Željko Ciglarić, MDS43
Ljudevit Bošćak, HSU (predsjednik)15
Anna Bratković, Živi zid01
Vitomir Kirić, HNS01
Hrvoje Kolman, SDP01
Vanesa Čuka, SDP00
Sara Međimurac, HNS (do 2020.)00
Radmila Kopačević, SDP00
Marijan Marciuš, HSU (do 2017.)00
Tomica Novak, SDP00
Ivana Pozvek, SDP00
Magdalena Špicar Marciuš, SDP00
Štefanija Oreški, HSU (od 2017.)00
Denis Šafarić (od 2020.)00

Najaktivniji vijećnik u Općini Nedelišće je Franjo Cimerman (HDS) s ukupno 23 službena vijećnička pitanja ili prijedloga. Slijede ga Ivan Klekar (HDZ) i Ivan Marciuš (HSU).

S druge strane, zaprepašćujuća je činjenica da se polovica vijećnika u 4 godine nijednom nije javila za riječ. Zanimljiva je to poruka onima koji su ih birali da ih četiri godine zastupaju u Općini.

Svi vijećnici, bez obzira na aktivnost ili neaktivnost, dobivaju jednaku naknadnu u iznos od 180 kn po vijeću na kojem su prisutni. U aktualnom mandatu, do danas je u 4 godine održano 30 sjednica vijeća. (nl)