Udroga penzijonéri Glavatišče zaiskala od precednika Đure ka donęsejo odloko, ka se protiv korone virosa naši penzijonéri nečejo cépiti s Astra Zenekom! Đura je pital:

“- A kaj bi vi šteli? – Ze šteraj inekcijaj bi se šteli cépiti?”

Prvi se zdigel Drago i rękel ovak:

“- Jâ, Fęri, naše žęne i prijateli največ verjemo v naše ruske, slobodârske, socijalističke prijatele i jivo revolucijonârno dostignuče i mi se očemo cépiti – z ruskim inekcijama!”

Te so se oglâsili Pepi, Liza, Imbrek i nešterni ludi okóli jih i ovak so rękli:

“- Mi imamo puno poveréje v Amerikance, jer Amerika je f sęmo najjakša na svéto i ima najvęč zvučeni doktori i profęsori! Zâto se očemo cépiti z jivim Fajzerom!”

Onda so se jâvlali išče nekši drugi, jęni bi se cépili s Fajzerom, drugi z Sputnikom, ali nétijęden je né rękel ka se oče cépiti z Astra Zenekom!?

Te so se zdigli Drago, Fęri, Pepi i nešterne žénske i počeli kričati:

“- Idemo na demonstracije! – Idemo protestérat! – Očemo na vulico, na križóje!”

Onda se zdigel Đura, reširil je róke kak Mišo Kovač i ovak jim je rękel:

“- Dooobro! – Ako očete, moremo napraviti demonstracije protiv cépleja s Astra Zenekom! Zidemo se zutra pólne pred Udrogom penzijonéri! Napišite si transparęnte, kupite si fučke, pęręcke i kape s šiltom i idemo protestérat po sęli i onda pred opčino!”

Drugi dén pólne so se zebr’ali – jih pędeset pred Udrogom penzijonéri! Na Đurin znak ludi so si stali f prošęcijo, zeli so širom velike transparęnte kę so dóma napisali! Išli so prti križójo i kričali: “- Nečemo Astra Zeneko!”, “Očemo Fajzera!”, drugi so kričali “Očemo Sputnika …!”

Onda se Pepi, šteri je z Karažincovim Imbrekom nęsel plâvoga pakpapéra z napisanim “Očemo Fajzera”, zględnol nazâj i videl ka so Drago i Fęri reširili črlénoga transparęnta, na šteromo je s črlénim slovima pisalo “Očemo Sputnika!”, a cpót je bilo napisano i “S’i v revolucijo!”, okóli slovi so nacrtali zvézdice, a med réčima so nacrtali srpa i hamr’iča!

To je Pepija tak vužgalo ka se obrnol prti Dragijo i Ferijo, grdo jim pręklel i rękel:

“- Kaj ste reširili toto črléno sramoto z srpom i hamr’ičom? Hitite toto udbaško komonističko smetj’e kręj, ka nado ludi mislili da smo s’i nori, ili bom vam jâ strgal totoga … i naphal v …”

Onda je Drago zahačil Pepijovoga transparęnta, na šteromo je bilo napisano “Očemo Fajzera” z točno takšaj slovaj s kakšaj se piše Hadeze, resčehnol ga je, a Fęri ga je zašulal i hitil v blato i pogazil! – Te so Pepi i jęgovi zahačili jęgovoga črléoga transparenta i vdrapnoli ga na pól! – Te pa je Fęri pošiknol Pepija, ka je opal v jârek! – A da je Pepi blaten zišel vum, plusnol je nekoga, nęznaš koga, jer se napravila velika stiska, a onda so jęga zaskubli, nekši, nęznaš što … te so se v bitko zméšale i žénske, pa so se … s’i po prék pošikâvali, ritali i skubli …kričalo se… ka je nišči né razmel … što koga … saki je po svojemo ponoréval – bilo je točno tak kak na prâvaj demonstracijaj!

Vu tomo sęmo so onda Đura i pâr stareših vmirili sitoacijo i demonstranti so se prestali biti!

Đura je onda objavil da je protest minol, da se naj si obrnejo nazâj g Udrogi penzijonéri!

Aaali so si onda pred jih stali dvâ – z Županijskoga stožera civilne zaštite! Pitali so:

“- Što je organizétal ovoga protesta?”

Đura si je stal napré, z rokâj na riti i koražno rękel:

“- Jâ!”

Ovi z Civilne zaštite so mo rękli:

“- Gospon, s’i toti šteri so bili v totaj demonstracijaj morajo platiti globo od po – pecto kuni!”

Đura je pred totaj dale koražno stâl z rok’ami na riti i važno jih je pital:

“- A kaj to vas f Civilni zaštiti brige čé smo mi protestérali?!”

Ovi z Civilne so mo rękli:

“- Nas je né brige to ka ste vi protestérali, ali nas je brige – kak ste protestérali!”

Đura je dale stâl z rok’ami na riti i koražno ovaj odbrusil:

“- Prosim lépo, čé vas to brige, mi smo v demonstracijama s’i meli propisnoga razmaka od meter i pól i – kaj nam morete!?”

Onda so mo ovi z Civilne zaštite ovak rękli:

“- Dobro! – Dok ste išli po vulici, držali ste razmaka od meter i pól! – Ali je dojšlo do bitke!?”

Đura je onda pital tote dvâ z Civilne:

“- Kaj pa to vas brige ćé se mi med sobom malo zbijemo?! – Ste vi né milicija!?”

“- Brige nas je! – I bómo vas globili! – Néste držali razmaka! Trebali ste držati propisanoga razmaka i onda da ste se med sobom – bili!”

Đura je onda zel róke z riti i malo milostivniše pital tote gospone z Civilne zaštite:

“- Čujte, a zakaj bi i jâ moral platiti globo? – Jâ sam jih miril z octojanja – kak precednik! Stâlno sam se držal meter i pól kręj od jih! – Jâ sam né protestéral néti za Sputnika, néti za Fajzera, jerbo jâ sam se več zdâvja – cépil, i to z Astra Zenekom i – kaj me brige za ove!?”

Te mo je of rękel:

“- A znači, tak! – Vi ste precednik!? – Vi bote kak organizator platili – pet hiladi!”

Povratak na naslovnicu…