Jęn negdašji mužikâš je vu Varad’ino otpral muzičko škólo.

Čim je to zazv’edil, Đura je rękel svojemo vnuko Jožeko:

“- Jožek! Kaj céle dneve sam lučeš vuti mobitel? Koga vero f to céle dneve – s prstom pehaš? Zgled’iš kak da bi se ti zvórdalo! Kaj ti naj bilo bole delati nekaj spametnešega, kak na priliko, ka se zap’išeš v muzičko škólo i vuč’iš se igr’ati … ręčemo … trobénto?! To je – za spametne, navržne i darov’ite dečkére, kak si ti! Viš! Â je čovek otpral škólo za mužikâše! – Naf’ehtaj japo nekšo stotko, jâ ti dám neka kcój, neka ti je valda ostalo od “Puriči râčiči” i kupiš si nóvo trobénto! Dideš f škólo k totomo v Nóvo vulico i ón te za pâr meseci nafč’i igr’ati!”

“- I kaj bom te, da bom znal trobéntati” je pital Jožek?

“- Te boš mužikâš! Te si nâjdeš išče pâr hlapi, složite bęnda i skupa bote igr’ali! Lefko se, ręčemo, pogod’ite f krčmi “Kata – rajska vrâta”, ka bote tam meli stâlno gažo! Tó se navék išče! Tak je moči lépe péneze zasl’užiti!”

“- Mooože!”

I Jožek je kupil tobénto i zapisal se f škólo za mužikâša. Mesec dni je tâ hodil, ali onda je treba bilo i dóma vežbati! Jožek se je po dnevo tępel, a da je navęčer dojšel z potépa, te si je zel trobénto i – vežbal!

Nębre se ręči ka je to zgledalo na mužiko. To je bilo bole tak kak … da se auto zglâsi ka naj povozil čov’eka, ili … kak da hantlari žęnejo mlâdo tęle kręj od matere krave, … ili kak da cug črez Trate tuli prti zaprtomo signâlo, … ili … kaj ręči nego – to je zvučalo jâko nesp’ačno! I to, saki dén! Črez pól noči!

Sida je Đuro pobrâla na red: “- Koga si vrâga to zmislil … z dečkérom i zótom trobéntom?! Ónoga dneva da se hapil trobéntati, telič je f štali ftrgel vož’inca i skočil v jasle, pes nam je pobégel z grunta, a jâ néti jęno nóč, do dvej vur oka ne zaprem! Sósedova Liza i Mar’iča so me v zadrogi opče né štele gledati, sam so med sobom … neka gómbale … kak …”kaj té ludi némajo pamet” … pa … “što bo to zdržal”…

– Đura, nekšoga vrâga stvori, ili bom i tębe i totoga gjusa pretirala z grunta! Zlifrajte toto trobénto nekam, kaj košta – košta! To je več né za zdrž’ati!”

Onda je Đura za nekaj dni pozval Jožeka i nalęfkoma mo – žmekâval.

“- Znâš kaj Jožek! … To s trobémtom je … kak zgledi … né najbole … I trobénta ti je več né modęrna! A ka bom ti rękel … i žénske se bunijo! … Si mislim … ka bi bilo dobro … čé bi jo prodal! … Naj pénezi ostánejo tębi … Boš jih vrę pon’ucal za neka spametn’ešega!”

Jožek je za to né štel néti čuti!

“- Je, kaaapa! Nam! Męj je to lépo! Znâš kak je to enteresantno!”

– !?

Đura je za tjęden dni pâk probal hujstiti Jožeka ka nekam zlifra trobénto.

“- Jožek, to je za tębe pret’eško! Boš si vusnice vništil z amaž’urom i grdo bóš zgledal! I prvi zóbi bodo ti vum pali! … I puhaje ti škódi plučaj … tak so rękli i na televiziji … Zlifraj nekam g vrâgo toto trobénto, jâ ti dâm – pet stojki!!”

Za dvâ dni je Jožek, vęsel kak vuš’ive gače, dob’ejžal pred Đuro!

“- Deda, dęj pet stojki! Zlifral sam trobénto!”

“- Pa naaaj mi ręči!? Jęęęsi?!” Mom je dečkéro dâl pet stojki!

Te ga je išče, na râdeš, vęsel i olehkóčeni pital, “- Čé se smé znati, a kam si jo zlifral?”

Jožek mo je gizdavo povédal: “- Prodal sam jo g sósedo, Pepijovomo Franceko! Vę bo on igral trobénto! A Ilkin Pero si je kupil električno gitaro! Dogovorili smo se ka bomo napravili bęnda! Zvâli se bomo “Osvetniki z pekla”. Péneze od trobénte … i vę … toti tvoji pet stojki i … točno mi je dosta za nóvi štromęnt! Igral bóm – bóbje! Vežbali bomo, jęn dén pre Franceko, a jęn dén pri nas … i to samo – modęrno mužiko, ono – metal!”

(Jâ)

Povratak na naslovnicu…