Đura se zišel s Pepijom na špricaro pa mo vel’i:

“- Si čuuul!? – Jęden doljónec šteri je z męnom delal, je na lutriji dobil pędeset hiladi!?”

Pepi mo vel’i: “- Ję, i kaj si moreš?! – Čovek je mel sręčo!”

Đura mo vel’i: “- A kaj smo mi bedast’eši od jęga?! – Kaj mi naj mogli róm tak dob’iti?!”

Pepi pita: “- A … kulko to košta – ka bi čovek mel sręčo?”

Đura mo vel’i: “- Néééje puno! – Nekše dróbne! – Néti stojko … na tjęden!”

Polek se motal Đurin vnuk Jožek, pa jim vel’i: “- Sręčo je treba znati meti …!

Đura zakrč’i na jęga: “- Naš tiho! – Ti gjus jęden! – Idi kręj! – Za kockaje deca nęsmijo néti čuti néti znati! – Idi se nekam igrat i … ka naš nikómo povédal!”

Đura i Pepi so se dospoménoli. Saki tjęden so platili … saki dvajsti, čętrdeset, pędeset … kuni! Sako srédo sędem broji i đokera! I to tak, post’ihoma, od Nóvoga leta …! Saklo srédo so navęčer štrptali pred televizorom. Dobro je zgledalo! – Jęn tjeden jim je falil samo jęden broj! Jęn tjeden so bili čista blizo! Jęn tjęden so bili oni broji štere so igrali tjęden dni predi! I of tjęden po Fašniko, jim je čist malo fal’ilo ka bi dob’ili …!

F srédo je Đura rękel Pepijo: “- Pepi, več tri pót nam je čista malo fal’ilo ka bi dob’ili! – Hodi ka vę platimo duplik … i vę móra dojti … !”

Pepi je črez vólo spuknol zâdjo stotko z – črnoga fónda i dâl Đuri!

Čâkali so zvlâčeje! … Sréda!

– Nika.

Đura je strgal, zašulal lutrijskoga papéra … i hitil f #$%&$# ! “- Nigdâr več!”

F četrtek v jutro Sida je zazvâla Đurija: “- Đura idi na pošto i plâti čeka za strujo! – Dénes je zâdji rok po opomeni! – Tristoštrnájst kuni i pędesetpet lipi! – Zmori i plâti! – Jâ némam. – Čé ne platimo, zutra bodo nam strujo otkapčili! – Zvâli so dimo i tak so mi javili!”

Đura ji je rękel: “- Sida, čé me v zid hitiš, z męne nav pąla néti lipa!”

Sida je zaz’ijala: “- Pa kaaak! – Pa, navék si mel f črnomo fondo pąr stojki!?, – Kaak vę némaš nika?! – Jâ imam stojko. Ti negder zmori išče dvé stojke, a drobiša bom zela vum z deč’ijega šparafca – ka to plat’imo! – Stvori nekaj! – Naj mi delati sramoto!”

Đura je bil ves moker od muke i dišel je vum na dvór, ka ga malo slâp potegne, ka d’e k sęj.

K jęmo se došpancéra vnuk Jožek pa ga pita: “- Deda, kaj nucaš dvé stotke?!”

Đura se zlęca: “- Kaj … kkkakše stotke … otkod to tębi … ka jâ nucam dvé stotke…?!

Jožek vel’i: “- Čul sam ka si se z bakom spom’inal! – I znám ka némaš péneze jer si sę – kaj si mel, zmętal na lutrijo! – Ali … jâ te morem zvl’eči z dvé stotke … čé je róm sila!

Đura ga široko pogl’edne: “- Jeee? – A otkod tębi tulši pénezi?!”

Jožek mo vel’i: “- Ja sam se isto kockal … zapraf … jâ idem f takši špil na sręčo, f šterim treba znati meti sręčo, a ne f takšo ka – ako némaš sręčo, ka si te nika nębreš!”

“- ?!?”

“- Jâ i Pepijof Francek skupa igramo! – Mi se kârtamo za péneze! – Of tjęden smo se ęncali v Glavatiščo, z nekšima trima – i po’gulili smo jih za sę péneze štere so meli! A dvâ dni predi smo nekše štiri z Šlibarofca pog’ulili za tristoosamdeset kuni!”

Đura pita: “- A kaaaj, tak se dobro … znâte ęncati?”

Jože vel’i: “- Nééé! – Mi se idemo z nekim tak kârtat, ka se jâ i Francek predi dogovorimo! Da jęden od nas dvâ drži banka i da je v banko puno pen’ez, te of drugi igra za sę péneze šteri so nutri v banko! – I te toti šteri drž’i banka – obavezno tropa! Of prvi odna odnęse sę péneze šteri so bili v banko i potli se zótaj pénezaj podel’imo! … Tak ti je to deda! – Treba znati – meti sręčo!

– I … na deda, tu su ti dvé stotke!”