Pepijov Francek bi letos trebal završiti sedmoga razreda. Pepi mo je célo leto povédal:

“- Francek, vuči se! – Čé prejdeš sedmoga razreda jâ bom te častil z – sto evri!”

Predzâdji dén škóle je Francek dojšel z škóle i veli japi Pepijo:

“- Japa, završil sam sedmoga! – Vę dej kaj si obęčal!”

“- Očem videti na pismeno ka si pręjšel.”

“- Dobro, zutra bom ti donęsel na pismeno! – A ti prepravi – ono kaj si obęčal!”

Drugi dén Francek je dojšel z škóle i več od pótnih vrât mâhal japi Pepijo z nekšim papérom!

“- Kaj je to?”

“- Pofalnica!”

“- Dęj ka vidim!?”

“- Prvo dęj péneze – kaj si mi obęčal, onda boš gledal…!”

“- Na péneze! – Vę dej ka vidim!”

“- Na, gledi si!”

Pepi je gledal… gledal… pa ga pita:

“- To je pofalnica! – Nekša je bóga… slabo napisana… – A dé ti je svedođba?”

“- Svedođbi ga ga né! – Dob’ili bomo jih na krajo fęrja! – Néso ftegnoli napisati!”

Pepi je totoga papéra črno gledal… te je zvâl Lizo… te so obedvâ gledali…onda Pepi zmónda:

“- A zakaj ga na toti – pofalnici né štambile… zapraf… vidi se nekaj… čâkaj… jęje nekša… kaj to piše… “Socijalistički savez radnog naroda Glavatišče”…!? – Kaj je ve tó? – To je né od škóle!? – Čuj Franc, ti si tó… to si ti falsificiral!?- Što ti je napravil to? – Što je falcificéral?”

“- Nam povedal!”

“- Poveč, drugač bom zvâl ove z kotarskoga véča za sozbijanje kriminaliteta mlâdih!”

“- Nam povedal!”

“- Poveč, drugač bom zvâl ove z Saborskoga odbora za zaštito od delikvencije i kriminala!”

“- Nam povedal!”

“- Poveč, drugač idem f plót i vrezal bom leskovo boto debelo kak pâlec, pa boš videl ti…!”

“- Dobro, bóm povedal! – Ali to ka bom priznal, tak ka boš znal ka je to iznuđeno prisilno i z tvojim agresivnim nagrâžajom! – Toto pofalnico mi je napravil sósedov Jožek!”

Pepi i Liza so prijeli Franceka za rokâv i za golér i pęlali ga k sósedo!

Đura je bil na dvoro. Pepi mo je od vrât kričal kakšoga so kriminala stvârjali Jožek i Francek! Đura je odma zvâl Jožeka! – Jožek je odma dobejžal! – Đura je strogo zazijal na jęga:

“- Joška, vel’i sósed Pepi ka si jivomo Franceko falcificéral škólsko pofalnico!? – Je to istina? – Dé si zel toto pofalnico i komo si fkral štambilo!”

Jožek se sfrkal kak skupnih šest banki i rękel:

“- Nam povedal!”

“- Poveč, drugač bom zmesta išel na kotarski centar za preodgoj i prejavil te udbi!”

“- Nam povedal!”

“- Poveč, inače bom te z milicijom dâl otpęlati i zaprti f popravni dóm!”

“- Nam povedal!”

“- Poveč, drugač bom išel f plót i vrezal leskovo boto i tak te nažvagal ka boš tulil!”

Čim se mo je deda nagâžal z leskovom botinom, Jožek se zdigel i vupral dedijo:

“- Kaaaj? – Ti se męni nagrâžaš z botinom?! – Ti męni prétiš z fizičkom silom? – Dobro! – Dé mi je telefon?! – Vę bom jâ zvâl Centra za zaštito mlâdih od nasilja v obiteli, jer se mi agresivno préti, jer se mi nagrâža s fizičkom silom opasnom za moje zdrâvje i život…! Čâkaj, znám ja broja napamet… pa bomo vidli… ęli mi se smé nagrâžati i ugrâžati života…”

Deda Đura je Jožeka prijal za róko pa mo, bole męfko veli:

“- Jožek… néje to róm tak bilo… i ne mislim to ja tak… kak si si ti pretomâčil…”

Te se v réč porinol i sósedov Francek:

“- Je, sósed, jęste se mo nagrâžali z fizičkom silom… jâ sam čul… točno kak i męni mój jepa!”

Đura je miril sitoacijo:

” – Né Francek! – Pa znâš ka jâ Jožeko to nębi… ka né Jožek…? – To jâ sam tak…!”

I Pepi i Liza so se zvlâčili s toga:

“- Néje to bilo róm tak… ka bi se izički nagrâžalo nekomo… To mi sam tak… od negda…”

Jožek se dale fpiral:

“- Né deda! – Né sóseda! – Jęste! – Nagrâžali ste se! – Prétili ste… sprâvlali nasilje, agresijo…”

Deda Đura je brénzal Jožeka:

“- Néje to bilo róm tak… Pusti Jožek… Čuj, vmirite se obedvâ! – Nate, tu vam je pedesętka, ite nekam na jęden fujburger ka se vmirite! – Naj bó kaj je bilo – bilo je! – Pustimo vę to na miro! … I ti Pepi…? – Koga vrâga hodite k nam za nekaj kaj je nikaj…?!”

Povratak na naslovnicu…