Vnuk Jožek se je spominal s Pepijovim Francekom, pa je na krâtkoma pretrgel spominka i pital dedija Đuro:

“- Deda, imaš za posóditi stotko! – Očem zutra iti na Dinamo, na utakmico, ali némam za aotobusa i sendviča. Igrajo z Koprivnicom, pa Bebebe Glavatišče ide z aotaj!”

Đura ga gled’i pa pita:

“- Čuj Jožek, a kaj naj mogel iti i jâ na toto utakmico? – Bóm vas pęlal i nika mi nate morali platiti, nego bom jâ vas počastil s kolbâsaj! – Nésam bil na Dinami več tridęsti lét, a mislim si da na toti utakmici nav stiska, jer jih tak-i-tak nišči ne hodi glet, pa bo faj gledati!”

Jožek ga je onda odgovârjal:

“- Pa … znâš deda… to idemo samo mi Będ blu bojsi z Glavatišča! – I mi ti ne móramo platiti ulaznice, sam tre meti neka plâvoga na sębi! Mi posebno stojimo tam pre šumi i dobro nas pâzijo! – Na ulazo so hmóji milicajci, pa negda negda móramo i bejžati, negda nešči od nas dob’i po hrpto, negda oni od nas, ali mi svoje – premagadimo, a i oni so nafčeni … a ti …?!?”

Deda Đura je rękel:

“- Jožek, męne némajo za kaj napâdati jer jâ sam poštęni navijâč! – Mel bom plâve široke železničarske hlače – ka sam negda delal v magazino Žetepeja, imam plâvo majco z “Udroge za prekopicâvaje” imam plâvo kapo ka mi je dâl Košér, del bom si i plâvo masko …!?!”

Jožek si je onda premišlâvlal … i rękel:

“- Dobro deda! – Može! – Ali … zutra v jutro zarón gibamo! Ti pęlaš! Dogovoreno?!”

“- Dogovoreno!”

Sida je čula kak se Đura dečkima ponuja, i otprâvla, pa je kričala na jęga:

“- Bole bi ti bilo ka kuruzo pobęreš, jer nam je céla mękota na dežđo a zrela, a – né ka se rivleš med toto deco i ka se rivleš tâ dé ti je né mesto, ti hrmâk jęden stâri!”

Đura ji je rękel:

“- Kaj ti znâš?! – Róm za tó se i ide! – Kuruza bo of tjęden pobrána tak ka ti naš mórala nika!”

Zutra v jutro so se g Đuri v aoto sęli, Jožek, Francek, jęden dečkér z Vularije i jęden z Zâsadbrega. Đura jih je lépo pęlal. Da so dojšli do Maksimira, Jožek je rękel Đuri:

“- Deda, tu parkéraj! – Vę idemo peške f kolóni f gostijonico “Plâvi pendrek” na Vrapčo i onda pemo odnot peške f kolóni na stadijon! – To ti je – slabiših dvâ kilometre tâ i tak nazâj!”

Đuri je to né bilo praf, pa je rękel dečkima:

“- Dečki znâte kaj, jâ nikam nam išel. Jâ bom vas tu čakal! Bom vas potli najšel!”

Tak je i bilo. Prošęcija Będ blu bojsi je dojšla jęno vuro predi utakmice i zrivali so se na stadijon! Đura je pólek stadijona kupil štiri pâre kolbâsi s hajdi sénfa i s hajdi ajvara – kak jim je i obęčal. Onda je zvâl Jožeka, šteri je s pajdâšaj bil nutri. Rękl mo je da za jih nęse kolbâse z sénfom i ajvarom i friškoga kruha. Jožek i pajdâši so se smij’ali i rękli so mo:

“- To bi bilo super jer smo lačni kak vuki, ali – nado te pustili nutri s kolbâsaj! Néma šanse!”

Đura je rękel Jožeko na telefón da je to – né istina:

“- Nębre biti ka me naj nutri pust’ili – ka nahránim lačne pajdâše! Vidli bote da bom nutri donęsel štiri pâre kolbâsi! – Za kaj se kladimo?!”

Dečki so se smejâli kak orslóni i s’i tri so mo v jęden glâs kričali:

“- Néma šanse za kolbâse! – Za kaj gut očete se kladimo!”

Đura je rękel: “- Čé donęsem nutri kolbâse, pobrali bote mojo mękoto kuruze!”

“- Mohohohohože!”

Đura je mel v rókaj vréčko s vróčaj kolbâsaj ze sénfom i ajvarom i friškoga kruha i zagnal se je na prvi ulaz za nutri f stadijon!

Na vrâtaj ga je jęden milicajec odma zahačil za rokâv, potegel na stráno i pital kaj to nęse vu vréčki!? – Đura mo je pokâzal i rękel ka nęse štiri pâre kolbâsi i kuha dečkéraj, šteri so z Glavatišča i šteri so od jutra nika né jeli! – Of mo je rękel da zótim nębre nutri i naj se odma obrne na-lévo-krug! Đura se bez réči s kolbâsaj obrnol nazâj!!

Onda si je vréčko s kolbâsaj skril pod bluzo i išel takši na drugi ulaz, jer si je mislil da nado vidli! Ali je odma jęden milicajec spazil ka Đuri neka napré rivle balonera i pital ga kaj to ima. Đura mo je onda priznal da so to kolbâsi, da so mo nutri lačna deca i da jim nęse jesti!

Onda mo je milicajec rekle dvé tak bezobrazne réči – ka je to né za napisati, a Đura se obrnol nazâj kak da bi ga što plusnol!

Te je išel do tretjega ulaza, pa – kaj-bó-bó! Vréčko s kolbâsaj si je zarival v železničarske hlače med nogâlnice, tak ka ga je bilo malo npré, a malo odzâdi i zakapčil si balonera. Vidlo se né nikaj, ali je teško hodil! Stal si je v red za nutri. Na vrâtaj so stâli dvâ strogi milicajci.

Pred Đurom so pregledâvali nekše dvâ mlajše hrible i petali so jim žępe. Jęnomo so najšli dvé petârde i onda je jęnoga milicajec tak plusnol ka so obedvâ let’eli kak petarda!

Onda so išče pred jim pregledâvali jęnoga starišoga frajera! – Prepetâvali so ga po célomo téli i milicajec mo je v žępo najšel želézno boto. – Zasuknoli so mo róko i jęden ga je milicajec otpęlal nekam, valda v ręšt! – Te je, na smrt prestrâšeni Đura, išel pred tote milicajce.

– Gled’ijo ga. – Jęden ga odma, zdâlka pita – kaj mo je ka tak seška gâzi!? – Đura mo je milo rękel da se je vę róm, pred stadijonom, na pečej’ari, malo pręveč najel kolbâsi i da ga je jâko napuhnolo, ali da bo mo to valda, za čas minolo, tak mo to … vęčpot dójde…!

Onda so se obedvâ milicajci stali na stráno i napravili mo mesto ka more – bez brige iti nutri! K tomo mo je jęden milicajec milo rękel da naj sam ide pomalem râvno i onda za voglom – désno! – I več so ga nika né pitali!

Đura se jâko začudil ka so ga ovi dvâ milicjci tak milo i lubezno pust’ili nutri. – Onda se obrnol ka jih išče jęmpot pogledne, ka jim za fâlo klimne z glâvom i mâhne jim z rókom.

Da se je obrnol, videl je ka je za jim bil črléno – hrđâvi trâg! – Jer mo je nad jęno nogâlnico po póto curel – sénf poméšani z ajvarom!

Povratak na naslovnicu…