Đura je kak precednik Udroge penzijonéri Glavatišče sezval sastanka. Ludima je rękel:

“- Kolegice, gospodo i drugovi! – Naš kraj je preglâšen kak je ekološki i bijološki najvugodniša lokacija f Hrvacki! Zaradi toga nam f soboto dójde na vuglede Minister bijologije i ekologije, ze svojom žęnicom i decom. Od kotara smo dobili čętrdesetkilnoga čoklina ka čoveko preprâvimo hęrbeka! – On zaprav dójde ka bo v našomo ekološkomo rajo vžival i dobro si podvoril télo z našaj domâčaj špecijalitetaj! Zâto bomo f soboto za našoga dragoga gosta i jęgovo familijo prepravili pečejaro i pękli domâče tradicijske špecijalitete!

Drugo, kolegice, gospodo i drugovi!

Da dójde visoki gost k nam, znâte da bo se naluknol na naš dvor i na našo komonâlno sliko! Treba pokositi dvora Udroge, tak ka bode drâgi gost videl našo ekološko svést i rezoltâta naše komonâlne organizéranosti i ręda! “

Ludi so prijeli kosilice i kosili, zobačili, rezali grme i plote. Đura je gledal i komandéral:

“- Pepi, nési rędno pokosil krę žlébi i kre mosteka!? – Drago, zémi si škârje i zreži one mlečece kre jârka… i poskubite trâvo kâ nadira črez betónsko stezo! – Puce, tote trâve kre steze… to próbajte z malaj škârjaj… morete i z žel’etom… ka bo râvno i f štrih…!”

F soboto vjutro so dojšli gospon z Ministârstva z žęnom i dvé pucke. Spominali so se v Udrogi, a Đura mo je rękel ka bodo pólne za jih, ojzder organizérali špecijalno pečejaro!

Ali of je rękel:

“- Nééé! Mi očemo obedovati f prirodi, v ekološkomo okružéjo, vživati vu vašaj domâčaj špecijalitetaj vu vašoj neteknotoj prirodnoj oazi, vo vašomo bijološkomo rajo!”

Đura se stal od stola i odma je bil barajt:

“- Dobro! – Čé je tak, idemo v neteknoto prirodo! – Dečki, omladinci naj s traktorom otpęlajo só spremo v Grajéno dé smo zâdjipót, pred koronom meli bâla i pečejaro! – Traktora bo zel Fęrijov Pętrek, a v Dragijovomo kombijo bo Jožek pęlal meso, pijačo i drugo. F kombijo pejo deca, pa morejo iti i ministrova. – Okóli jedenajste, za jimi dójdo žęne kę bodo pękle, ka bodo špecijaliteti do pólne gotovi! Te dójdemo i mi. – To bo bâl v ekološki oazi kakši si želéjete!”

Omladinci so naklâli traktora i kombija. Jožek je vozil traktora, a Francek je f kombijo pęlal i svojo pajdašijo, só drugo deco pa i ministrove pucke.

Po jedenajsti vuri žénske so se zaputile za jimi peč meso – v Grajéno. – Pęlala je Šporarova Treza ze svojim moskvičom. Špajs-kârta je bila splanérana.

Da so žénske pręjšle prék štreke i pęlale se prti Grajéni, pót je postajal sę vožiši i zaraščeni. Te so več dale né mogle z aotom!? – Kaj so zablódile?! – Zagnale so se peške!

Pred prvim jalšjom so na póto zišli dvé poznâte pucke, Nežiko i Ciliko. Pitale so jih – kaj je bilo i dé so drugi! One so jim ovak povédale:

“- Nęęęznamo!- Dečki so rękli da je on pót prti tâ, šteri je negda bil tu, vę zaraščeni a drugi prekopani i da idejo glet drugot čé je moči! Nam so rękli naj idemo po préčeco!! – Ali čim smo zišle f trâvo, vum z j’e smo nikaj né vidle, néti kam idemo – jer je tak visoka trâva!”

Onda so skupa išle dale peške… po préčeco!? – Nigder nič ne vidiš od visoke trâve, nigder dečkéri, nigder traktora, nigder kombija, nigder póta, steze! Sę zaraščeno! … Nęznaš dé si!?

Pólne so žénske zvâle Đurija! – Đura je zvâl Jožeka i Franceka! – Ovi so mo rękli da so né najšli póta v Grajéni i da so malo… kak zablódili, a i … tu so vę malo v nekši grabi kak zavustali… i vę… malo nebrejo dale… a néti praf nęznajo… Jožek mo rękel da so pucke od gospóna z decom išle po préčeco i da vę… róm neznajo čé so… a da one némajo mobitele…

Đura je odma, skup s ministrom i jęgovom gospođom doharil v Grajéno:

“- Ludi, ajde s’i odma iskat deco! – Ti Sida prti štreki, Liza prti kanâlo, Jula prti Sajpi, ti Ilka prti slakoskomo Gróbjo, a mi dečki, jęni k Lukâčovomo kóto, a drugi prti Gâjo i Topóljo!”

Odvečer so deco najšli! Te so i Franceka s traktorom zvlekli! Potli i Jožeka s kombijom! Za druge dečkére so, jęni rekli ka ka so odišli dimo, pa so onda tó… zvâli jęni druge čé so doma… Tak so célo odvečerko zvâli jęni druge, iskali se, malo blódili črez trâve i – do kraja odvečerke so se oglavnom sponajšli i znova – zišli f Udrogi penzijonéri Glavatišče!

Več je bila kesna odvečerka pa so Đura i ludi gospono ministro rękli ovak:

“- Vište gospon, toto net’eknoto prirodo smo itak trebali da-pa-da malo teknoti, predi nego smo se zaputili tâ! – Bâr so jo mórali teknoti naši kosci! – Neje dobro ka je čistam net’eknota!

Vi ste vę sigurno več fést lačni, pa vas pozivlemo, hote idemo tu k naši domâči krčmarici Kati, ona bo vam sigorno ponudila prvoklasne domâče tradicijonâlne špecijalitete!”

Čovek se odma složil, jer jim je v želócaj królilo.

Đura je k stolo zvâl Kato, prectvil joj ministra i pital kaj jim – špecijalnoga more ponuditi!

Kata je bez premišlâvaja povedala:

“- Morem vam napraviti sendviče s tirolkom, ali kruh je stâri!”

Povratak na naslovnicu…