Lizin Pepi je prodaval auta. Mel je lépoga črlénoga Renauta. Liza je totoga auta méla jâko rada. Bilo ji je žal da so ga prodâvali, ali kaj moreš.

Izda je lépo vuž’ial i pot’egel je, ali … léta su tu … Ęm ga je Pepi kupil da je bil star dvanájst lét, a vę je več zdâvja – punoléten.

Tpravil se z jim vu Varaždin na séjam. Samo, jęmo so zeli vozačko dozvolo jer je napuhal 2,8, pa išče dvâ tjędne nęsmi voz’iti! Néma veze. Dogovorili so se ka bo pęlala Liza. A z jimi bo išel i Kovačičov Drago z svojim Opelom, ka bo jih, čé prodajo pęlal dimo.

V nedelo v jutro, da je trebalo iti na séjam, Liza je né mogla najti svojo vozačko dozvolo! Nigder ga je né za živo glâvo! Premętala je sę tâške. Sę žępe! Sę kištice! Stalâža! Gredenca! Sę vum – sę nutri! Nigder! Kaj da je v zęmlo prepâla!

“- Néga je i néga! Nika. Ręči Dragijo ka bo pęlal našega auta, a jęgovo Julo prosi ka ona pe z jivim Opelom! Jâ bom se tam z jóm pęlala. I Drago je dober trgóvec i bole bo se pogâjal kak mi.”

Dišli so. Renauta so nabiksali tak ka se jęgova črléna fârba najbole buskala od sih auti na totomo séjmo. Črez nagláncano šâjbo nalęcala se velika cedula na šteri je bilo napisano “500 euri”.

Ali, do pólneva jih je nišči nika né néti pital. Te je do auta dojšel nekši skósmani i zaharjeni grintavec i pital jih, “- Z šteroga tâbora je tota škrija”! Drago mo je onda, kak ozbilen trgóvec rękel naj dójde, naj posluhne kak motor déla – kak vura! Kak opče ne kad’i! Da je pręjšel méje kelometri nego piše na vuri, jer da vura – prestiže! Da je malo voženi, jer Đuri furt zémejo vozačko dozvolo…

Toti se zbrčnol z auta i dišel. I za pól vure je pâk dojšel nazâj. Ponudil jim je dvésto evri! “Né! Štiristo!” … “- Dvéstopędeset!” “Ne! Tristopędeset!” “Tristo!” … … “Naj ti bó!”

Da so išli dimo, brnoli so f krčmo “Kata – rajska vrâta” i preslavili trgov’ino.

Pepijova Liza je išče né najšla vozačko. Ali za dvâ tjędne je Pepijo stękla kazna. Zvâl je Đuro (ka nado navék istoga sóseda druzgali), naj ga pęla na séjam, ka kupijo nóvoga, malo ponošenoga auta. Mooože. Išle so i žęne.

Hodili so po séjmo i hodili. Auti kulko očeš. Šteri se dopâdal Pepijo, né se je dopâdal Lizi. Šteri je faj bil Lizi, né je pasal Pepijo. Te so, več tretji pót postâli pre jęnomo, neb’esko-plâvomo Renautu. Toti se Lizi jâko dopal, jerbo jo je po fórmi zmišluval na onoga negdašjega jivoga, šteroga so prod’ali! Nekši deb’eli z golom glâvom je vu jemo sedel i važno jim rękel: “- Toti je auto opče né bil voženi, nego je v garaži bil skonzervérani dęset lét! Mel ga je dedek šteroga je šlagéralo tjęden dni potli kak ga je kupil i stâlno se nâdjal da bo ozdravil i da bo ga vozil i né ga je dâl prod’ati! I … pred mesec dni je čovek hmrl! … I vę se auto prodâvle! Kaj nóvi je! Poględnite navlake! To je opče né voženo! Céna?! – Sam ka je né zabadaf! – Jęzero dvésto evri!”

– ……. ….. !?!

– Dobro! Dęj! Evo ti pare!

Dimo so se veseli pęlali v nóvomo Renaultu, skorom točno takšomo kakšega so negda meli, sam toti je vę bil lééépi, neb’esko-plâvi, z čista nóvaj navlakaj i – lépo je dišel! Postâli so pre krčmi “Kata – rajska vrâta” i preslavili – dobro kupčijo!

Po pijači so se veselo dopel’ali dimo na dvór i zapereckali peso Bandijo.

Pepi je onda vižitéral – setoacijo z opremom, jęli se je čovek né zlagal! Otpral je zâdjo haubo i raportéral žęni Lizi: “- Čovek je praf i poštęno rękel! Sę je tu! Â je trokot! Â so kluči! Rezervne žarole! Â so ziherongi! Â je prva pómoč! Rezervna gumja! … A kaj je to cpód?! Â … Liza!? Tvoja vozačka dozvola je tu!!!”

(Ja)

Povratak na naslovnicu…