Jula i jivi tri vnuki so Fęrijo, za jęgovo godovnó, tretjega decęmbra, kupili zidno vuro ze zlâtnim batima i z ftičom šteri sako vuro dolet’i vum i zafučka tulko pot – kulko je vur! Za to zlatn’ino je dâla céle dvé pénzije! – Naj se vidi – da jim ide! Obesili so vuro v gajk – ka bodo s’i, čim otprejo vrâta vidli kaj mo je jęgova dobra i spametna žęna kupila!

Fęri je drugi dén rękel Juli: Vę se móram vnukaj od’užiti! Idi v zadrogo i kupi deci dâre ka to za Mik’ulovo dob’ijo, sakomo vréčko s cukoraj, napolitankaj i čokolâdaj! … Jâ bom rękel Pepijo ili Đuri ili Dragijo naj se zutra, pred Mik’ulovo nešterni sprâvi v Mik’ulo, i naj dójde, ka naše vnuke malo splâši, ka nado hmóji, i dâjo jim dâre! Ęm je treba obdržâvati tote lépe običaje!» Odma je zezval i pital Đuro i Pepija i Dragija …

Đura ji je rękel da … nęzna kaj bi mo rękel … da bo videl… Róm tak i Pepi i Drago!»

Jula je drugi dén išla v zadrogo ka kupi dâre. Tam je zišla Lizo, Sido i Ilko. Bila je stiska! Nekši dedi so pre vrâti pili pive. I Naši. Jula je Sidi i Ilki rezglâsila, tak so s’i čuli: «- Da bi vi znale kak sam lépo zidno vuro kupila Fęrijo za godovnó!? – Zlâtno! Obesil jo je v gajko na zid! Koštala me dvé pénzije! – Vę móramo vnukaj kupiti dâre za Mik’ulovo! – Valda se bo nešteri … ili Pepi, ili Đura, ili Drago, ili što drugi sprâvi v Mik’ule, pa dójde, ka malo splâši ove naše fačoke, pa ka jim dâ dâre!»

* * *

F srédo, da se skmičilo, pred Julinaj vrâtaj zazvon’ijo lanci, stęrejo botine, zruži halav’aja, znušejo se vrâta! – Jula je otklénola! – Nutri se dor’ivlejo dvé velike mik’ule i dvâ kramposi na lancaj! – Julini vnuki so pobegli pod stol! Onda pa Fęrijo f krilo! – Fęri se sméjal! – Te pa so Mik’ule i jęga prijele za róke i počele vleči! – Bormeš i Julo! – Deca so počela bečati! Vlekli so jih tijam vum na šténge! – Onda so vuni pre pótnaj vrâtaj deco pitali čé se znâjo križati! – Deca so rękla da se znâjo! – I križali so se! – Te so jih pitali čé znâjo mol’iti! – Znâjo! – Te so molili! Te so jim Mik’ule dâle dâre … i zapov’edali ka bodo dobri! I Mikule so dišle.

Deca so odbejžala nutri f kuhjo i odma respakérali vréčke, ka vidijo – kaj so dob’ili!

Jula je nutri, stiha rękla Fęrijo: «- Si videl? – Bormeš so tote Mikule bile prâve! – Nekši veliki! – Saka čast! – Opče sam né poznala nitijęnoga! Dooobro so se spravili!»

Fęri joj vel’i: «- Néti jâ sam né prepoznal nétijęnomo glasa! – Skorom so nas odvl’ekli na vulico! To je zaseg’urno né bil néti Đura, néti, Drago, néti Pepi! – Ovi so bili višiši i debęlši!»

Sida je rękla: «- Bormeš … istina! – Nekši jakši! – I nekšega čudnoga voha so donęsli nutri!»

Fęri ji veli: «- Istina! Prâvi so bili! …. – I poględni … na zido ga ga né vure … bormeš glej … i ormârova vrâta so f prvi hiži – širom otprta… !?» (Jęn)

Povratak na naslovnicu…