Ovih dana, velik broj općina i gradova u Međimurju, potpisali su zajedničko priopćenje upućeno predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću i ministru zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislavu Ćoriću. Jedan od potpisnika je i Darko Dania, načelnik Općine Nedelišće. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Dopunom Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN84/19) ispravljena je nepravda, te se konačno JLS koje su ispunile ciljeve u gospodarenju otpadom (odvajaju više od 50% otpada) oslobađaju od plaćanja poticajne naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada.

No, u dopuni Uredbe dolazi nova NEPRAVDA, da svi korisnici moraju plaćati isti fiksni dio cijene (cijenu minimalne javne usluge) u kategoriji kućanstva i kategoriji koja nisu kućanstva.
To znači da će oni koji rade najmanje smeća npr. jednočlano ili dvočlano domaćinstvo plaćati fiksni dio cijene kao i osmeročlana ili deveteročlana domaćinstva, isto tako će mala poduzeća plaćati isti fiksni dio cijene kao i velika poduzeća.

Temeljem navedenih stavaka cijene fiksnog dijela onih koji rade najmanje smeća će osjetno rasti (jednočlana i dvočlana kućanstva, male tvrtke), dok će onima koji rade najviše smeća cijene pasti (višečlanim domaćinstvima i velikim tvrtkama). Također će kućanstva koja sama kompostiraju otpad plaćati veću cijenu mada nemaju smeđi spremnik i ne koriste dio usluge.

TRAŽIMO DA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE ISPRAVI NEPRAVEDNE I DISKRIMINIRAJUĆE ČLANKE U UREDBI O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM JER NAVEDENI ČLANCI SU U SUPROTNOSTI SA ZAKONOM O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM GDJE JE NAPLATA DEFINIRANA PREMA NAČELU ONEČIŠĆIVAČ PLAĆA.

Smatram da su rezultati koje postižemo u gospodarenju otpadom (cca 60% odvojeno sakupljenog i obrađenog otpada) plod suradnje naših korisnika sa JLS i komunalnim društvom te ne možemo primijeniti NEPRAVEDNE članke u našim Odlukama i Cjenicima te Vas stoga TRAŽIMO DA IZMJENITE NEPRAVEDNE ČLANKE.”

Potpisnici:

Grad Prelog
Gradonačelnik:
Ljubomir Kolarek dr.vet.med.

Općina Nedelišće
Načelnik:
Dania Darko

Općina Belica
Načelnik:
Taradi Zvonimir

Općina Dekanovec
Načelnik:
Hajdarović Ivan

GKP PRE-KOM d.o.o.
Direktor:
Siniša Radiković

Općina Goričan
Načelnik:
Moharić Mario dr.vet.med.

Općina Martijanec
Načelnik:
Levak Dražen

Općina Donji Vidovec
Načelnik:
Matulin Josip

Općina Kotoriba
Načelnik:
Grgec Ljubomir

Općina Donja Dubrava
Načelnik:
Marijan Varga

Općina Sveta Marija
Načelnik:
Slamek Đurđica

Općina Donji Kraljevec
Načelnik:
Horvat Miljenko

Općina Domašinec
Načelnik:
Tomašek Mario

Općina Podturen
Načelnik:
Hajdarović Perica

Općina Srahoninec
Načelnik:
Lehkec Franjo

(Općina Nedelišće, foto: Nedelist – ilustracija)

Povratak na naslovnicu…