Zbog izvanredne situacije vezanu uz epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2, Općina Nedelišće donijela je odluke kojima se u vremenu od 16. 03. 2020. do 31. 12. 2020. godine, oslobađaju plaćanja:

  • komunalne naknade, fizičke osobe koje su za vrijeme pandemije ostale bez posla,
  • komunalne naknade, pravne osobe koje su za vrijeme pandemije bile zatvorene minimalno 30 (trideset) dana,
  • naplate računa za zakup prostora, obveznici koji su zbog pandemije bili zatvoreni 30 i više dana, a prostori su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Nedelišće.

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ostvaruje obveznik plaćanja, koji Općini Nedelišće podnese zahtjev za oslobođenje, popunjen svim potrebnim podacima te sa priloženom dokumentacijom, kojom se dokazuje ispravnost podataka iz zahtjeva.

Već od prije, obveznik koji posluje na području Općine Nedelišće, a ima do tri zaposlena, prema posebnom zahtjevu, uz koji svake godine dostavlja dokaz o poslovanju i broju zaposlenih, oslobađa se obveze plaćanja komunalne naknade.

Obrasci zahtjeva objavljeni su na web stranici Općine Nedelišće:  https://nedelisce.hr/hr/opcinski-ustroj/uprava/obrasci (on)

Povratak na naslovnicu…