Uzeli smo si u zadatak pronaći najstariju kartu na kojoj je ucrtano naselje Nedelišće. Da bi se pronašla najstarija karta, trebalo je među opširnom arhivskom građom pronaći i proučiti oko 500 digitaliziranih karti u raznim državama (Hrvatska, Slovenija, Austrija, Mađarska, Češka). U analizu su uzete sve raspoložive karte datirane u 16. stoljeće ili ranije.
U nastavku članka donosimo najstariju kartu Međimurja (na kojoj su barem neka mjesta iz Međimurja), te 5 najstarijih karata na kojim se pojavljuje Nedelišće, od najstarije iz 1550. godine, dvije iz 1556., te po jedna iz 1567. i 1570. godine.

1528 – NAJSTARIJA KARTA MEĐIMURJA (LAZARUS)

Najstarija karta na kojoj su ucrtana neka naselja iz Međimurja je karta pod nazivom “Tabula Hungariae”. Karta je nastala negdje oko 1520. godine, a otisnuta je 1528. godine u Ingolstadtu. Poznato je prezime autora karte, Lazarus, međutim ne i ime. Kako se zna da je bio osobni tajnik strigonskog kardinala u Mađarskoj, obično ga se u literaturi naziva Secretarius Lazarus. Jedini primjerak karte se danas čuva u Nacionalnoj biblioteci u Budimpešti.
       

Na karti nema Nedelišća, međutim ucrtana su dva mjesta: Czak torna (Čakovec) i Strigo (Štrigova). Zašto je baš Štrigova zaslužila mjesto na ovoj važnoj i velikoj karti, piše na samoj karti ispod naziv mjesta. Tamo stoji “Natiuus locus St Hyeronimi”, dakle mjesto gdje je rođen Sv. Jeronim.

1550 – NAJSTARIJA KARTA S OZNAČENIM NEDELIŠĆEM (MÜNSTER)

Prilikom proučavanja arhivske građe, ali i znanstvenih članaka na temu kartografije u Međimurju i okolici, svi znanstvenici redom kao najstarije karte navode one iz 1556. godine (koje su navedene u nastavku). Međutim, nismo pronašli nijedan znanstveni ili stručni zapis o karti iz 1550 godine.

U Sloveniji, u Novom mestu, digitalizirana je karta pod nazivom “Sclauonia oder Windisch Parck / Bossen / Crabaten” koja prikazuje područje današnje Hrvatske i Slovenije, sve od mora do Drave, a najviše izvora ju datira u 1550. godinu. Autor karte je kartograf Sebastian Münster koji je živio od 1489 do 1552. godine. Karta je napravljena u drvorezu koji je naknadno obojan.

Münster je 1544. godine prvi puta izdao svoje djelo “Cosmographia” koje je bilo zbirka karata od čak 725 drvoreza, a čiji dio je i ova karta. Od 1544. do 1628. ovo djelo je imalo 46 izdanja, i stoga je teško za određene karte (reizdanja) utvrditi točnu godinu kada su otisnute (drvorez se može otisnuti na papir u neograničeni broj kopija). Od prvog izdanja 1544. godine do 1550. djelo je još nadopunjavano pa je izdanje 1550. godine najpotpunije. Najstarija izdanja karte “Sclauonia odrer Windisch…” se datiraju u 1550. godinu, a prema nekim autorima je ova karta postojala već 1544. Na temelju ove karte tiskano je puno vrlo sličnih karata u narednih 50-ak godina, jer je “Cosmographia” bila vodeće kartografsko djelo stotinjak godina.

    

Ovo je najstarija karta (koju smo uspjeli pronaći) koja prikazuje Nedelišće na karti. Prvi spomen Nedelišća je prikazan ojkonimom “Nedelitz”, a uz Nedelišće, na karti je prikazan još i Prelog pod ojkonimom “Birlack”. Nedelišće se nalazi na samom gornjem rubu karte, tako da npr. Čakovec vjerojatno niti nije mogao biti prikazan. Južno od Nedelišća je prikazan Waratin (Varaždin), a zapadno je Fribon (Ormož).

1556 – KARTA MAĐARSKE (LAZIUS)

Povijesno vrlo poznata karta Mađarske je iz 1556 godine, pod nazivom “Hungariae descriptio”. Na njoj je prikazano pet međimurskih naselja: Strido (Štrigova), Bokhyn (?), Brilach (Prelog), Chakhonthurn (Čakovec) i Nedlitz (Nedelišće). Kralj Ferdinand I nije bio zadovoljan Lazarusovom kartom pa je od Wolfganga Laziusa (1514-1565) naručio izradu bolje i veće karte. Karta je tiskana u drvorezu 1556. godine kod bečkog nakladnika Michaela Zimmermana. Primjerak se danas nalazi u Sveučilišnoj knjižnici u Baselu.

    

1556 – KARTA AUSTRIJE (LAZIUS)

Lazius Wolfgang bio je jedan od najvećih kartografa 16. stoljeća te je izradio velik broj karata Mađarske, Austrije, i okolnih zemalja. Tako se Nedelišće našlo i na njegovoj drugoj karti, koja prikazuje Austriju, a karta nosi naziv “Avstriae Dvcatvs Chorographia”. Dok je na karti Mađarske Nedelišće smješteno na donjem lijevom kraju, na karti Austrije je u samom donjem desnom kutu, i gradovi Varaždin i Ludbreg su zadnji otisnuti do ruba karte.

    

1567 – KARTA MAĐARSKE (ZUNDT)

Četvrta po starosti karta na kojoj se našlo Nedelišće je karta Mađarske dugačkog naziva od 50-ak riječi, čiji je početak “Nova totius Ungariae desciptio…”. Karta je iz 1567 godine, a autor joj je Nijemac Matthias Zundt (1498 – 1586). Nedelišće je prikazano ojkonimom “Neydlez”.

    

1570 – KARTA HRVATSKE, SLAVONIJE, KRANJSKE, ISTRE I BOSNE

Augustin Hirschvogel (1490 – 1553) iz Beča je autor karte “Slavonije, Hrvatske, Kranjske, Istre i Bosne…”, a karta je izdana nakon njegove smrti, 1570. godine u atlasu “Theatrum Orbis Terrarum” autora Abrahama Ortelija. U atlasu se nalazilo 70 karata različitih kartografa, te je atlas doživio 70 tiskanja, a ova karta je pouzdano bila sastavni dio već prvog izdanja.

    

Neki autori navode da je Hirschvogel pripremio ovu kartu 1553. godine te da je tiskana zasebno već 1565. godine. Na karti su jasno naznačeni Nedelicz (Nedelišće), Schacka durm (Čakovec) i Prilack (Prelog).

Nedelišće se redovito pojavljuje na svim kasnijim kartama, pa čak i na kartama koje prikazuju nekoliko država, što ukazuje da je bilo izuzetno važan grad (oppidum) već u 16. stoljeću. Druga zanimljivost koja se vidi na kartama iz 16. stoljeća je da se Nedelišće (pretežito i Čakovec) smješta na obalu rijeke Drave, dok na većini karata Varaždin nije na obali rijeke Drave, ili barem ne na njezinom glavnom toku.

(fc)

Ako ste propustili naše prijašnje članke, ovdje možete pogledati kako je Nedelišće, s rasporedom ulica, izgledalo 1787 i 1859.

Karta općine Nedelišće 1787. godine

Karte naših naselja 1859. godine

Povratak na naslovnicu…