Đura i Sida so prvoga sęptęmbra obslužâvali čęderdeset lét žen’idbe. Blizo totoga datoma so i jęden i drugi meli rođendana, Đura – konec sęptęmbra a Sida prvih dni oktobra. Réšili so ka bodo svoje pajdâše i rodbino spozvali i počastili jih f krčmi “Kata – rajska vrâta”.

Si pajdâši so bili – “za” i móm so svečâre pitali:”- Kaj naj vam kupimo za dâr? – Kaj nucate? – Ka vam namo kupili neka kaj več imate ili neka ka bo samo pofrat pen’ez?”

Sida je rękla: “- Nika! – Nóóó, čé róm tak zad’irate, Kata bo f svoji krčmi spękla krmenatline, a mi žénske bi te mogle donęsti saka jęne prfkače, tak ka nate dojšle róm s prâznaj rókaj i ka si nazâdje tam malo posl’adimo!”

“- Dooobro! Te pa tak!” Vnuk Francek je, po stráni, takaj pital bako Sido, štero ima najrâjši, kaj naj ji kupi za rođendan i za 40-leti ženidbe.

Sida mo je pošepętnola: “- Nika! – Donęsi mi samo pâr cvéti za rođendan, a za toto obletnico ženidbe zótim pijáncom i svadlifcom – niiič!”

Vnuk Francek se je onda potli spominal z dedom Đurijom i nazâdje je i jęga pital – kaj naj mo kupi za obletnico žen’idbe i za rođendan. Deda mo je rękel da naj mo kupi – cigar’etline i šibice! “- Dooobro! – Mooože!”

* * *

Zišli so se f soboto f krčmi pre Kati, céla rodbina i pajdâši.

Vnuk Francek je bil prvi čestitâr.

Prvo je pred sima i glasno počest’ital dedijo: “- Deda sręčen ti rođendan i sręčna ti 40-obletnica ženidbe, ka bi išče dugo bil tak dober baki i dale jo tak pošt’uval i rat jo mel, kak si jo mel do vęzdar! Za rođendan sam ti kupil cigaretline, a za 40-obletnico žen’idbe – šibice!” S’i so se nasmij’ali i spokali z rókami!

Onda se je obrnol prti baki jój počest’ital:

“- Drâga baka čestitam ti 40-obletnico žen’idbe, ka bi išče duga léta živela i vživala v lubavi i v dobroti našega dede Đurija. Za toto obletnico sam ti kupil oremleno sliko dedija, ka si jo déneš na zid i ka boš se hajdipot na dén zmislila na ón dén, da si zebrâla ka boš živela z našim dobrim i lublénim dedom Đurom!”

Baka Sida se presenéčila, – Kaj je to sę?

Itak ga je pitala: “- Nó, dobro, to za žen’idbo … naj bó … kak je je – jęje! – Ali pa … kaj mi naš čestital i rođendana šteri mi je takâj dénes?”

Vnuk Francek se sęl, i prti jój zmâhnol z rókom: “- Ah baka, pusti na miro tote rođendane! – Deda je rękel ka je za tębe né važno – da si se rodila, nego da si se – prepor’odila.”

(Jęn)