Pučko otvoreno učilište Čakovec ponovno organizira Izobrazbu o održivoj upotrebi pesticida. Radi se o dopunskoj edukaciji u trajanju od 5 sati. Cijena izobrazbe je 150 kn.

Izobrazba će se održati u utorak 10. 3. 2020. godine u Nedelišću, u dvorani Mesapa, u 16:00 sati.

Na izobrazbu je potrebno donjeti: presliku osobne iskaznice, presliku iskaznice za pesticide i presliku svjedodžbe o završenoj školi.

(nl)