Na sjednici Općinskog vijeća u srijedu 31.1.2018. godine Općinsko vijeće Općine Nedelišće donijelo je novu “Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nedelišće”.

Glavna promjena u skupljanju otpada je što će sva kućanstva dobiti na korištenje još jednu kantu smeđe boje, a koja služi za skupljanje biorazgradivog otpada. Biorazgradivi otpad čine sve one stvari koje se mogu kompostirati, kao npr.: ostatki voća i povrća, talog kave, ljuske jajeta, vrećice za čaj, papirnate maramice, ostaci iz vrta, lišće, korov, usitnjeno granje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje, ohlađeni pepeo, itd. Iskustva grada Čakovca i nekih okolnih naselja pokazuju da se kroz biorazgradivi otpad može izdvojiti oko 30% otpada, koji stanovnici sada stavljaju u miješani otpad.

Biorazgradivi otpad (smeđe kante) će se u općini skupljati svaki tjedan, dok će se miješani komunalni otpad (zelene i crne kante) i dalje skupljati jednom u dva tjedna.

Novo skupljanje biorazgradivog otpada, koje je ujedno i dvostruko češće od miješanog otpada, utjecat će i na cijenu odvoza otpada, koji će sigurno poskupiti. Čakom je ovlašten da izda novi cjenik, a očekuje se da će cijena odvoza otpada porasti u prosjeku oko 10 kuna.

Druga velika novost je što novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom nalaže da se plaćanje odvoza otpada mora obračunavati prema količini proizvedenog otpada. Suština i smisao zakona je da svatko plaća odvoz otpada onoliko koliko ga proizvede. Stoga je obaveza da se naplata uvede prema količini otpada, pa bi oni stanovnici koji proizvedu manje otpada, imali manje račune.

Vijećnik općinskog vijeća mr.sc. Franjo Cimerman u raspravi je iznio činjenicu koju smatra glavnim problemom novog sustava mjerenja proizvedenog otpada: “Kako Čakom nije tehnički opremljen da za svaku kantu može utvrditi volumen otpada, ili pak izvagati točnu težinu, Općina Nedelišće se odlukom prilagođava Čakomu, te će se količina otpada mjeriti samo u cijelim kantama. Ukoliko neko kućanstvo kod odvoza stavi kantu van na odvoz, smatrat će se da je proizvela otpada u punom volumenu (npr. 120 litara), a ukoliko ne stavi kantu na javnu površinu, tada će se smatrati da uopće nije proizvela otpad. Takav sustav će proizvesti dodatne probleme jer savjesni građani koji će doista odvajanjem smanjiti svoj miješani otpad neće dati kante na odvoz dva ili tri puta, ali će nakon mjesec ili mjesec i pol dana, pogotovo u ljetnim mjesecima, kanta imati nesnosan smrad i postati higijensko-zdravstveni problem.”

Prema novoj odluci, naknade i cjenik će stimulirati stanovnike da proizvedu što manje miješanog otpada, a da što više otpada sortiraju u dodatne vreće i spremnike (biorazgradivi, papir, plastika, tetrapak,….). Međutim, odvajanje otpada je obaveza, pa su predviđene i kazne za one koji ne odvajaju iskoristivi dio smeća. Tako je predviđeno da Čakom kod odvoza kontrolira sadržaj kanti za smeće, iste evidentira i fotografira, te kažnjava nesavjesne građane koji ne odvajaju otpad, a koji se može reciklirati ili iskoristiti na drugi način.

Zadnji dan siječnja bio je ujedno posljednji rok da se prikupljanje otpada u općini usuglasi s novim zakonom. Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania naglasio je da se ovdje radi o zakonskoj obavezi, a Općina Nedelišće ima rok do jeseni da sve navedene odrednice sprovede u djelo. Stoga se neće žuriti u realizaciju, a Općina će osluškivati praksu i promjene u ostatku Hrvatske jer bi još moglo doći do korekcije zakonske regulative. (nl)

Povratak na naslovnicu…