Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće raspisao je Javni natječaj za prijam u službu, za obavljanje poslova na radnom mjestu: Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove. Traži se jedan izvršitelj ili izvršiteljica, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Ovo je već treći puta da Općina Nedelišće traži osobu za ovo radno mjesto, jer su protekla dva natječaja bila neuspješna.

Uvjeti za prijam u službu: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova ovog radnog mjesta. Traži se magistar ili stručni specijalist društvene, humanističke ili interdisciplinarne (područje znanosti) struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, državni stručni ispit, poznavanje jednog svjetskog stranog jezika, te položen vozački ispit B kategorije.

Natjecati se mogu i osobe koje su prema ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (objavljeno 4. studenog 2022.).

Više informacija možete potražiti na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr).

Povratak na naslovnicu…