U četvrtak u ponoć istekao je rok za predaju kandidatura za lokalne izbore. U općini Nedelišće, za načelnika i zamjenika načelnika natjecat će se tri para kandidata. A za ulazak u općinsko vijeće, prijavilo se šest kandidacijskih lista, svaka sastavljena od 15 kandidata.

Za funkciju načelnika, kandidati su :

  • kandidat za načelnika: Nikola Novak, zamjenik: Zlatko Marciuš,
  • kandidat za načelnika: Mladen Posavec, zamjenica: Ivanka Novak,
  • kandidat za načelnika: Matija Žugec, zamjenik: Ivan Klekar.

Za članove općinskog vijeća, prijavilo se šest kandidacijskih lista:

  • Domovinski pokret (DP), nositelj liste: Ivan Lovaković,
  • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), nositelj liste: Ivan Klekar,
  • Hrvatska demokršćanska stranka (HDS), nositelj liste: Franjo Cimerman,
  • Matija Posavec – nezavisna lista (Matija Posavec), Demokrati, Centar, nositelj liste: Mladen Posavec,
  • Kandidacijska lista grupe birača – nositelj liste Martina Oršuš,
  • Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP, Hrvatska stranka umirovljenika – HSU, Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS, Narodna stranka – Reformisti – Reformisti, Hrvatski laburisti – Stranka rada – Laburisti, Međimurski demokratski savez – MDS, Hrvatska seljačka stranka – HSS – nositelj liste: Nikola Novak.

Izbori će se održati 16.5.2021. godine, a uz kandidate za načelnike i općinsko vijeće, birači će birati i župana te vijećnike županijske skupštine.

Povratak na naslovnicu…