Općinsko vijeće podržalo je Odluku o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu, koje predviđaju smanjenje prvotno planiranog budžeta za 2.569.000,00 kuna pa tako on sada iznosi 41.803.000,00 kuna. Ukupni prihodi poslovanja smanjuju se u odnosu na prvobitni plan za 3 milijuna kuna i sada iznose 38.994.979,00 kuna.

Najveće smanjenje je kod pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna najviše zbog izostanka natječaja (smanjeni prihodi, a time i troškovi), smanjenje prihoda odnosi se i na projekt Izgradnje osnovne infrastrukture u gospodarskoj zoni Goričica jer je po provedenom postupku javne nabave dobivena manja cijena od planirane. Dobivena su bespovratna sredstva po programu WIFI4EU, odnosno Internet za građane EU u iznosu od 111.380,00 kn. Po prijavi na natječaj za komunalnu opremu odobrena su sredstva od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 168.000,00 kn za rekonstrukciju Ulice Karlović Vinka u naselju Nedelišće. Od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dobivena su sredstva u iznosu od 754.000,00 kn za unutarnju obnovu Dječjeg vrtića Zvončić, a sredstva se dodjeljuju po završetku investicije te je ove godine iz Državnog proračuna taj iznos uplaćen.

Za mjesne odbore na području općine planirano je smanjenje za 1,2 milijuna kuna, no za Črečan, Gornji Hrašćan, Gornji Kuršanec, Macinec, Pretetinec i Pušćine nema značajnijih promjena. Dunjkovcu smanjenje iznosi 394 tisuće kuna i najviše se odnosi na projekt izgradnje Ulice Ljudevita Gaja. Smanjenje za Nedelišće odnosi se na smanjenje troškova groblja, izradu projektne dokumentacije i geodetske usluge za UPU Zavrtje, odgođena je rekonstrukcija Ulice Josipa Marčeca i Novog naselja te izrada projektne dokumentacije za Štamparsku i Ulicu Matije Gupca. Za rekonstrukciju Ulice Karlović Vinka stavka je povećana za 2,5 milijuna kuna, a izvodit će se kompletno sa pješačkom stazom. Smanjenje za Slakovec odnosi se na projekt izgradnje pješačke staze uz županijsku cestu, u visini 376 tisuća kuna, u Trnovcu se planira povećanje za 127 tisuća kuna za izgradnju reflektora i obnovu kapelice, dok je smanjenje za Parag 270 tisuća kuna i vezano je uz projekt rekonstrukcije prometnice.

Vezano uz izgradnju osnovne infrastructure u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće, u visini 1,6 milijuna kuna, planirano je smanjenje od 714 tisuća kuna. Razlog smanjenju je provedeni postupak javne nabave u kojem je odabrana ponuda povoljnija od planirane vrijednosti. U razdjelu društvenih djelatnosti smanjenje je 352 tisuće kuna, ponajviše u sredstvima namijenjenim udrugama. Povećani su troškovi civilne zaštite zbog situacije s pandemijom COVID-a 19. U proračun je dodan projekt “Zapošljavanje i socijalno uključivanje nezaposlenih žena“ iz programa “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” te su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 1.850.000 kn. Razdoblje provedbe je 18 mjeseci, sufinanciranje je 100%, a projektom će se zaposliti 20 žena iz općine Nedelišće koja će brinuti o 120 korisnika, uglavnom starijih i nemoćnih osoba

Na stavci sporta izmjene se odnose na smanjenja u sufinanciranju vrhunskog sporta, sportskih manifestacija, programa sportskih društava, korištenja stadiona i drugog te donacija, i to za ukupno 263.500,00 kuna. Na stavci održavanja sportsko-rekreacijskih objekata planirano je povećanje za 654 tisuće kuna. Tako je za sport predviđeno 4,060.500,00 kuna umjesto ranije planiranih 3,6 milijuna kuna. Za područje kulture smanjenja se odnose na sufinanciranje udruga građana i njihovih programa, sufinanciranje kulturnih manifestacija, donacija, izdatke za domove kulture Črečan i Gornji Hrašćan, sveukupno za 227.750,00 kuna. (on)

Povratak na naslovnicu…