Glavatiški móži, Đura, Pepi, Drago i Fęri so se dogovorili ka bodo za izborno nóč v nedelo, meli saki svojega stožera: Đura, Pepi i dečki z Domobranske vulice bodo čakali rezoltâte i meli stožera v ribičkomo dómo, a Fęri, Drago i jivi pajdâši z Partizanske vulice, meli bodo svojega stožera v zadrožnomo dómo. F Krčmi “Kata – rajska vrâta” bodo od večera čakali mužikâši “Črne stréle” i tam imajo jesti i pijačo do céha od tri hilade. Dospoménoli so se ka bodo jih – oni šteri pobedijo, f pól noči zvâli ka jim dojdejo igrat, a oni šteri zgobijo izbore, bodo platili pre Kati jesti i pijačo, to kaj bodo ovi spili do pól noči.

Dojšlo je pól noči. Đura zove f krčmo k Kati mužikâša Markija:

“- Maaarko! – Gotovo je! – Pobedili smo! – Dójdite igrat! – Žurite se, ludi čâkajo!”

Marko, kak jâko zaskrbleno, vel’i Đuri:

“- Čuj Đurek, boremeš, kulko sam jâ čul, tu na Glavatiščo so pobedili ovi z Partizanske, oni ka slavijo v zadrožnomo domo. Męne né brige, ali … znâš … ka naj dojšlo do škandâla!”

Onda mo Đura vel’i:

“- To – tu néma veze! – Mi smo sikak pobedili! – Vi samo dójdite igrat sém i kaj vas brige! – Ali gledi, čé nečete igrati, ne mórate, bomo si mi igrali na razglas! Dobro? – Adijo!”

Marko mo zaskrbleno vel’i:

“- Đurek, naj se srditi, bormeš ne vupam ti iti igrat! – Ali… ręči, što bo platil tote tri hilade, kaj smo jeli i pili do pól noči dok smo tu čakali … Bormeš Kata bo kričala ako … Obęčali ste…!

Đura mo, na pól srdit vel’i:

– Dobro Marko, naj bo. Jâ ti platim tote tri hilade, ka na našo političko strájko nav dojšel kakši flek ili trač, jer mi smo poštena i moralna strájka! Ali to ovima naj povedati! I naj niti jim iti igrat! Poslal bom ti péneze, ka naš mislil da smo mi – škrtâroši i cicije! Adijo!”

Odma po pól noči i Drago i Fęri zovejo f Krčmo Markija:

“- Marko, dojdi k nam igrat! Mi smo na Glavatiščo pobedili! Žurite se, čâkamo vas!”

Marko mo, kak prestrâšeno, vel’i:

“- Čuj Dragec, borme, ja ti naj rękel da ste vi z Partizanske vulice pobedili! – Kulko čujem, ovi z Domobranske vulice so pobedili. Tak veli televizija! Naj se srditi, ali … ne vupam ti iti igrat, ka naj dojšlo do kakšoga političkoga škandâla! Znâš, bojim se ka naj …”

Drago mo onda veli ovak:

“-Čuj Marko! – Razmim! – Čé nečeš iti igrat, ili čé ne vupaš dojti sém igrat, piši se v rit! Mi bomo si slavili na gramofon! – Dobro?! – Adijo!”

Marko mo onda išče vel’i:

“- Dragec, bormeš, a kaj za one tri hilade, ka smo do pól noči čakali, jeli i pili tu pre Katici? -Što bo to platil, ako so ovi z Domobranske vulice pobedili, kak velijo na televiziji! – Kata čâka péneze! – Ka naj dojšlo do kakšega političkoga škandâla!”

Drago mo onda veli:

“- Dobro Marko! – Ka naš rękel da smo mi dečki s Partizanske vulice skoporitjaki, i da v našoj političkoj strájki ne vlâda – poštéje, prâvda i humanost, poslal bom ti tote tri hilade! – Ali ovima z Domobranske vulice to naj povedati! – I naj niti jim iti igrat! – Dobro?”

Tak je i bilo.

Dénes pólne so Đura i Pepi išli f Krčmo k Kati. Isti čas so dojšli i Drago i Fęri.

– Zaprto! Počnejo ružiti po vrâtaj! – Zovejo:
“- Katicaaa! – Kaaaj je?! – Pólne je i išče si zaprta? – Hodi otpri! – Žejni smo! Ki je vera?!

Odnekot znutra jim se Kata piskotl’ivo jâvi, kak da govori z grufta:

“- Kaaaj očete! – Spim! – Do jutra sam delala! – Sę me bol’i! – Čâkajte malo!”

Dečki joj krčijo:

“- Pa što je to pre tębi kaj slavil do jutra?”

Kata jim betežno i piskutavo povéda:

“- Pa, tu so slavili … oni od “Črni stréli” ze svojom manjinskom strájkom! – Rękli so mi da oni sako leto pobedijo! – Jiv na izboraj – navéke prejde! – I pili so i jeli i popévali do ranoga jutra! Marko je igral, krčma je bila puna kak jęjce i – Marko je sę plâčal!”

Ovi štiri so se začudili:

“- Maaarko? – Jeee? – Pa otkod mo tulši penezi? – Kaj je rękel?”

Kata jim povéda:

“- Nęęęznam! – Pitala sam sam ga, otkod jim tulši penezi! – Ali so mi né šteli povédati! – Marko mi je samo rękel: “- Katica, bormeš, dok hrmâki imajo péneze – krámari služijo!”

Povratak na naslovnicu…