Đura je pred nekaj vęč od mesec dni, rękel dóm Sidi, pred Jožekom:

“- Mi nębremo bez pesa. Jęmpot dójde lisica, jęmpot jâstreb, pa lucki pesi, pa štakor…”

Jožek se je fteknol pa mo je odma prepor’učil:

“- Deda, jâ imam pajdâša Rambija, šteri ti prodâvle pese, lépe, i velike i male, kakše očeš!”

“- Može Jožek! – Kup’uvlem jęnoga za … pędeset evri… tak bole sredjega! – Može?”

I na grunto je bil novi, lépi, sredje veliki pes!

Za tri tjędne je Jožek dojšel pâk k dedi. Pita dedija – kak je pes. Đura mo vel’i:

“- Znâš… tak…bole… nikot nikam… kujsek… – Čuj, jâ očem – zvér! – Ka bodo se ga s’i boj’ali! Očem zvér ka sę štakorie, lis’ice i jâstrebe restira! – Ka bo to beštija štero bo se rešpektéralo!”

“- Deda, néma problema! Moj prij’atel Rambo i škóla pese! More ti ga zeškólati ka bo – zvér”

Dogovorili so se. Đura je poslal pesa k Rambijo na škólaje – ka bo žereči i strogi!

Za mesec dni (i za pędeset evri) pes je dojšel od Rambija, šteri ga je zaškólal za – zvér!

Dvâ dni kak je pesa vrnol dimo, Đura je zęzval Jožeka i ves rezvenódjani mo je kričal:

“- Jožek, čuj, toti pes je vę zvér ali – poklal nam je pól kokoši. Kaj mo gut dolet’i pred góbec, odma rezdęre. Prinas so kokoši zagrajene ali… da pa da neštera odlet’i prék i…gotovo! Dęj…!”

“- Deda, néma problema! Mój prij’atl Rambo naprâvi – sę kaj očeš! Ón ti pesa zaškóla tak ka ga ga na grunto opče nębode nikšoga nasilja, i – pes bo pazil ka nišči nikomo nič ne fčin’i!

Dospoméli so se. Đurin pes je išel na doškolovanje.

Za mesec dni (i pędeset evri) pes se je vrnol z doškolóvaja. Puščeni je bil vu dvor i sâ živâd.

Ali odma za dvâ dni Đura je zęzval Jožeka pa mo ves rezjâreni krč’i:

“- Jožek, néje dobro! Zló! Pes je résen, samo hodil po dvoro kak udbâš i nikomo je nikaj né fč’inil, ali ….. te je kokot počel tirati kokoš … znaš zakaj!? Pes je to océnil kak napad i kokot je isti čâs ostal bez glâve! Zv’ečera je i drugi kokot bejžal za kokošjóm i … isto! – Pa čuj…?!”

“- Dobro deda, moj prij’atel Rambo ti i tó more réšiti i – nišči nikomo nav nič fč’inil!”

Dogovorili so se i Đurin pes je išel nazâj k Rambijo na – popravak (za pędeset evri)!

Prékpoz’utri, Jožek zove Đurija pa ga pita:

“- Nó deda kak se vę ponâša pes?”

“- Nęznam!”

“- Kak nęznaš?!”

“- Nęznam! Néga ga! – Fkrali so mi ga!”

” – Ęh, deda! – Pa, pazi si pesa! – Nębrem se néti jâ strgati! … Čekaj, bóm zvâl Rambija…!”

Povratak na naslovnicu…