Pepijov sin Pętrek hodi v zâdji razred tehničke škóle. Tu se je treba puno vučiti, hajdi móra prakticérati i pokâzati kaj se je nafčil, pa saki čas neka dóma – meštruje i sprobâvle.

Pepijova Liza je važno rękla sósedi Sidi, Đuri i jivomo vnuku Jožeko:

“- Naš Pętrek se odsedób nav mogel več privas igr’ati i najte ga pâčiti na potép, jer vę završâvle veliko škólo i mora se puno vuč’iti i delati praktične vežbe! On bo zvučeni tehničar! – Znâš, škóle dénes puno iščejo od dece, a on oče biti iber-męšter!”

“- Dooobro, čé je tak, namo ga puntali” rękli so sósedi.

Drugi tjęden je pre Pepijovi hiži odvečer bil strašen krič! Pepi (šteri inače ne kune) preklijal je tak grdo ka je Lizo bilo sramota pred célom vulicom. Zutra je morala Sidi povédati – zakaj se tak grdo zijalo i klelo i zakaj je zidna vura letéla črez oblok – na vulico:

“- Ah, kaaaj bom ti rękla, Sidika drâga … dečkér je za prakso f škóli nucal fédre i zopčanike pa je, dok smo né bili doma, restępel zidno vuro i zel si pâr zopčaniki i pâr fédri. A te da je to štel vrnoti, vuru je né mogel deti róm skupa – ka bi išla … Četiri šrajfi i nekša špica so mo ostali zviška, a dvâ fédre je zgubil! Pepi je malo ponorel, ali pa … kaj moreš da so tote tehničke škóle tak teške i tó sę iščejo od dece!”

Tjęden dni kesn’eše, f tork, je pre Pepijovi hiži, odvečer fés počilo, eksplodéralo i nad oblok se črno skâdelo! Pętrek je skočil črez oblok vum, a Pepi je tak grdo klel ka si to nišči naj mislili (itak je on miren i pobožen čovek). Liza je navęčer povedala Sidi:

“- Ah, čula si kak se prinas kolorbovalo?! – Kaj bom ti rękla … Naš dečkér se f škóli vučil – to za plin … kak se spęla i … kak to gor’i … i kak se odma vužge. A jâ sam mo rękla naj mi zakuri f šporhato z drvaj, ka skuham kropméra i brgundjo za svije … ka namo plina trošili, da ga ga dosta drv! Ali je onda on od plinskoga šporhata spęlel cév i napęlel črez pepeljâk f peč na drva, jer so drva vuhka i néso štela goreti, pa je pustil plina – sam ka se podežgejo! – I onda je to tak strašno počilo … ali pa … kaj moreš, dečkér móra negder meti prakso … A of moj Pepi je ponorel … Opče nęznam zakaj!”

Tretji tjęden Pętrekove škóle ga ga pre Pepijovi hiži né bilo nikšoga kriča. Pepija néti Pętreka ga ga né bilo vum z hiže … aaali, pred jivom hižom, pred jivim pótnim vrâtima, bil je kup železóvja, falati od biciklini, šteli, spigani spotrti kotâči i v oftero – sę to skup na kupo!

Liza je zvečera zišla na vulico i nekaj drbala po tomo železóvjo!

Dójde sóseda Sida, pa jo pita:

“- Lizika drâga, pa kaj toti ludi vuti tehnički škóli tulko maltretérajo toto deco! – Kaj je vę to pâk, tvój srmâk Pętrek móral, ili bo móral prakticérati, ka je dovl’ekel tulšega železóvja?!”

Liza si je globoko zdehnola, pa ji je, méje gizdavo kak predi, povédala:

“- Sidika drâga, to ti je vę né tehnička škóla! – To ti je vę – aoto-škóla! – Naš Pętrek je počel f aoto-škóli voziti! I prvi dén, kak je išel na vožjo, negder vo vožji, na pól póta mo je inštruktor skočil vum za aota i pobégel, a naš Pętrek se lépo sám dale pęlal i dopęlal tijam sém – dimo! Aaali, te da je dóma postâl, te je videl ka mo je za štosdénfer zahâčeno toto … neka … valda od nekši – biciklini!”

Povratak na naslovnicu…