U dokumentaciji Hrvatskog državnog arhiva nalazimo značajne i zanimljive zapise iz bogate povijesti Župe Nedelišće.

U Matičnoj knjizi krštenih nalazimo prvi spomen Dunjkovca u jednom službenom spisu koji je gotovo sto godina stariji od podataka, koji su do sada objavljivani kao – najstariji.

Sva dosadašnja povijesna literatura i publikacije koje su pisale o istraživanjima i bavile se poviješću pojedinih mjesta naše općine, govore da se Dunjkovec prvi puta spominje i tretira kao samostalno naselje (“sa 16 kuća i 105 stanovnika”) u prvom službenom popisu stanovništva 1857. godine.

Nedelist je međutim, prije nekoliko mjeseci objavio kartu općine Nedelišće iz 1763. godine, na kojoj je ( Područje općine Nedelišće od 1763. do 1787. godine – Österreisches Staatsarchiv – prema prvom vojnom kartografskom istraživanju Habsburške monarhije) Dunjkovec (Dunhowecz) ucrtan kao samostalno naselje s dvanaestak kuća.

Matična knjiga krštenih donosi nam i pisani dokument o (prvom) spomenu Dunjkovca u jednom službenom dokumentu domaće, tada nesumnjivo relevantne institucije.

Upis jednog krštenika, koji se krstio “15. juliusa 1765.” godine, govori da je njegovo mjesto rođenja “Pretetinecz alias Dungovecz” (alias = drukčije rečeno, drugi izraz, drugim imenom).

Takvu formulaciju poistovjećivanja Pretetinca i Dunjkovca nalazimo samo jednom u ovoj matičnoj knjizi, a kasnije, 18. i 31. travnja 1769. godine i nadalje, Dunjkovec se redovito navodi kao samostalno naselje (Dunkovecz, Dunkovec).

(C.)

Povratak na naslovnicu…