Pepi i Liza so pred Vuzmom kol’inili. Veliko svijo, dvéstopędesetkilno pras’ico.

Napravili so sędemdesetdvâ pâre kolbâsi. Selhali so. I šunko. Poselhano je Liza odnęsla na nâjže i ob’esila – naj se suš’i.

Onda je za Vuzem s posvečajom zišlo – tak kak je zišlo!

Ka se to pozâbi, f četrtek zv’ečera so pozv’ali Đurija i Sido, ki su za Vuzem hasn’uvali sam jęjci, pa te – i Dragija i Fęrija z žęnaj ka dójdejo na finote z jivoga selhar’aja.

Dojšli so. Sęli so se i spili si saki jęno kupico. Te je Pepi rękel Lizi: «- Idi Lizika na nâjže, odreži falat šunke i donęsi osem pâri kolbâsi! Namo šparali! – Mi smo né škrti!!»

Liza si je zela cekara i dišla po lójtri na nâjže!

– A onda … za menóto … zakr’ičala, zajâfkala, zaskujkala, skočila z petoga šprliča doli i sâ bléda dobejžala k jim f kuhjo:

«- Pepi … ludi drâgi… na nâjžaj so ose i sršéni … céli roj! – Hilade! – Nap’ali so me … let’eli so za męnom… tirali so me … kóma sam pobégla … skorom sam podnęsla smrt!»

« – Pa naj!? – Istina?! – A kaj bomo vę?» Liza je bez sape povédala dale: « – Jeee! – Drâgi ludi, jâ več nejdem gori! – Čé me šteri fpiči … hmerjem! – Néti ti Pepi nejdi! … Ali, kaj vę?! – Naj zovem melicijo … vatrogasce … lofce… Ha?!?»

Đura je rękel. «- Zótim se né za igr’ati! Vę nębremo nič! Zutra zovite na Vetrnarsko! Oni imajo dežurne šteri dójdejo vum i toto gamad pošpr’icajo ka pocrka!»

Ali, Fęri je rękel: «- Jęęę?!? – Ali oni to špr’icajo z otrovom! I ako se zótim pošpr’ica, onda se to več nęsmi jesti! Onda moreš i kolbâse i šunko hititi kręj!!»

“… Oglavnom, vę f kmici je najbole – né pehati! Bomo se resp’itali! Morti kaj zazv’edimo!

– F soboto se odvečer znova tu zidemo! – Do onda bomo neka réšili!»

F soboto so se pręd vęčer sponova zišli pre Pepijo. Sed’eli so. Setoacija je bila kak i f četrtek!

– Jęni so govorili ovak, drugi onâk, tretji bi …

– Sedeli so i pili. – Navęčer, da so dečki spili štrtoga litra, Pepi se je zdigel od stola i rękel ludima ovak: «- Dečki i puce, jâ idem gori! – Idem gori, makar hmerjem, i donęsel bom doli kolbâse i šunko, i šlus! – Idem, pa kaj bó – bó!!»

Liza je skujkala: « – Si nooor?!? – Drâgi, lubléni Pepi, nejdi gori! – Ako te spikajo, ti boš mrtev! Jâ bom nek’ dugo dov’ica! – Nejdi, prosim te! – Néso toti kolbâsi tębe vrédni! – Nejdi!»

Pepi je bil trdi: «- Idem gori i gotovo! – Dęj mi mojo čmelarsko uniformo i – idem!!»

Liza mo je ze suznim očima dâla – kak je rękel: mand’uro s cifršlusom do vuh i z nogâlnicaj črez batove škorje. Na glâvo si je nateknol kacigo, na róke zid’arske rokav’ice i prék sęga mo je Liza išče pov’eznola férongo! – Išel je korak po korak na nâjže, kak astronaot na mesec!»

Ovi so ga sprevâjali do gajčanih vrât, onda so vrâta zaprli i – f kuhji čuseli pre špricaro!

Dišel je. Da-pa-da so zvâli: «- Pepi, kak si?» «- Si živ?» «- Pepi, te je né nétijęden fpičil?»

«- Si najšel kolbâse?» Pepi se né oglaš’uval.

Za frtâl vure … vrâta se otprejo … Pepi se skâzal na prago kuhje! – Na férongi štero je mel na glâvi, nabrali so se kupi paočini, pa je zgledal kak straš’ilo pozâbleno f kurjako!

«- Peeepi, dojšel si?! – Si živ! – Braaavo!» Pokali so mo! “- Ga ga hajdi sršéni i osi gori?!»

Pepi je hitil z glâve férongo i kacigo, reskapčil si mand’uro i rękel:

«- Nega sršéni niti osi na nâjžaj!»

«- Nééé?! – Kaj, si jih rest’iral?»

«- Né! – Né sam videl néti jęnoga!»

«- Naj ręči! – Kaj pa so pobegli? – Kaj, se Liza zlagala … ili je nâpak vidla?!»

«- Né se je zlagala! Bili so! – I dišli! – Tote ose i sršéni so bili na našomo nâjžo zgled’i, samo na gost’uvajo! – Jer ga ga né kolbâsi néti šunke! – Na špagovini ves’ijo samo gole čónte!

Povratak na naslovnicu…