Na aktualnom satu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, vijećnika Radovana Baloga zanimala je mogućnost postavljanja upojnog bunara na ulazu u naselje Parag. Naime, tu već duže vrijeme postoji problem s oborinskom odvodnjom.

Vijećnik je postavio i drugo pitanje: “Na koji će se način riješiti problem s planiranjem gradnje sportskog objekta u Paragu na zemljištima koja su u privatnom vlasništvu ?”.

Što se tiče postavljanja upojnog bunara na ulazu u Parag, nečalnik Darko Dania odgovorio je da je izvedba planirana u ovogodišnjem proračunu te će se izvršiti tijekom godine.

Vezano uz izgradnju objekta, načelnik je odgovorio da se ne radi o sportskom već o društvenom objektu, odnosno centru za kulturu. Rekao je da su vlasnici zemljišta bili upoznati s planom i da je održana javna rasprava. Načelnik je prihvatio prijedlog da se održi dodatni sastanak na kojem će se dodatno razjasniti situacija. (op)

Povratak na naslovnicu…