Na Fašnik, Đura, Drago, Pepi i Fęri, so z žęnaj bili prę Kati f krčmi! Po pól noči, dečki so pre oproštajnim špricarima na šanko (žęne so čakale na kap’uto), zrękli ka bodo se za vréme Korizme, nečesa odrękli, nečesa bęz česa so si dovezadr né mogli zamisliti dneva.

Prvi se, s kupicom v róki, zarękel Đura, da – f Kor’izmi nębode jel slâtko repo s paradajzom, nekaj kaj mo je najfiniše na svéto i kaj saki tjęden jé štiri pót! – Dečki so rękli: “- Saka čast!”

Ónda se je zarękel Pepi da bo – f Kor’izmi prestal pušiti! Dečki so mo rękli: “- Saka čast!”

Tretji je zgovoril Fęri, da bo – za vréme Korizme zmršavil za dęset posto svoje kilaže, to znači da bo zgubil dęvet i pól kil. To bo spęlal tak ka bo jel kak mâček i ka bo saki dén prępeš’ačil najméje dvajsti kilometri! Dečki so ga fâlili: “- Saka ti čast! – Tó je udarnički čin!”

A te je svoje rękel i Drago – da bo se f Korizmi odrękel vožje z aotom, da bo, kam bo gut išel, hodil – ili peške ili z biciklinom! – Dečki so rękli: “- To pa je herójsko delo! – Saka ti čast!

Dogovorili so se i ka to žęnama nado povedali, – néti réč, néti za živo glâvo!

Prti dómo, f pótnomo halav’ajejo, žénske, kę so išle napré, so se glasno spom’inale:

“- Znači, mi žénske smo dénes spile kaj smo j’e, i od zutra, kak počne Kor’izma, odričemo se sake alkoholne pijače! Do Vuzma, namo spile néti kóštale – néti kaplo alkohola!”

Te so zbočki gledale móže, šteri so išli za jimi. Jula jih je ovak nad’igla:

“- Kaaaje dečki! – Mi žénske bomo se od zutra, kak počne Korizma, pa do Vuzma odrękle pijače! Od zutra namo pile alkohola! – Mogli bi i vi nekaj… f Korizmi potrp’eti!? – Kaj…?”

Jęn čas ga ga né bilo komentâra, a onda se Đura stal pred jih i svečano jih – zbeštejaril:

“- Nę mórate vi nas vučiti kaj je red f Kor’izmi! – Mi smo to več predi i bez vašega nâvuka, dogovorili i réšili! – Od zutra, do krâja Kor’izme se drž’imo toga kak smo se zarękli! – I to nav kaj gut, nego – prâva isposnička pokóra. – I dale – vas je nika né brige! – Jer to je naša privatna stvâr i naš intimni i diskretni muški zavjet! – Tak, ka bote znale!”

Žénske so se obrnole kręj kak da bi jih štó plusnol i – dale tirale svoje spominke!

Za tjęden dni, ono srédo, Sida je v jutro zęzvâla Đurija pa mo vel’i:

“- Đura, mi žénske, sę štiri móramo dénes iti f Čakovec! Nekaj móramo na séjmo kupiti, jer prt’uletje se ofnâvle. – Boš nas otpęlal? Jâ móram kupiti maloga pajceka, pa seméje, jer vęč je né zima za luk i šalâto, pa… Pajceka lęfko v logožâro donęsem i z aotom dop’elamo dimo…”

Đura ji je rękel:

“- Može! Jâ vas otpęlam na séjam, a za dimo si najdite nekoga drugoga, jer jâ idem s kólaj v Jareščice, ka krę męji poséčem bezge i trn’ije, jer bo za čas treba séjati, pa ka nam zadéval…!”

Tak je i bilo. Đura je puce otpęlal na séjam. A potli se otpravil v Jareščice. Flętno je povredil i da je išel dimo, postâl je f krčmi “Kata, rajska vrâta”. Zišel je Korpara, of je častil jer je Dinamo tam pobedil Betisa. Spili so saki dvâ gemište… pa išče dvâ… pa je te Đura išče…

Bliže dvém vurama, f krčmo ga je nazvâla Sida:

“- Halo, Đura! Mi bi išle dimo! Kupile smo na séjmo sę kaj smo kánile. Poj’ele smo kolbâse, spile kokte i čâkamo foringo. Jâ sam kupila maloga pajceka. Lépi je. Ima ‘kóli petnájst kil. Nęsem ga v logožâro, puce mi pomâžejo! Malo je teški, ali je i hmóji kak vrâk! – S pajcekom nębrem na aotobus! – Dójdi po nas!”

Đura se zatękel v nęvóli:

“- Čuj Sida, zovite nekoga drugoga, jer jâ sam zbavil posla na Jareščicaj i vę sam tu pre Kati s Korparom i spili smo tri, štiri… gemište… pa vę se nębrem takši sesti za volan!”

Sida je na hip puhnola telefóna. – Ali je flętno znova zazvâla Đurija! Ovak mo je povédala:

“- Đura, štela sam ka bi Pepi dojšel po nas ali – nika s toga! Liza je rękla, da otkak ne puši, da je nor. Da drâple po zido i v noči zavija. Vę se je pospr’avil v gorice, ka mo mine kriza – i tam ga nišči ne čuje! On je né sposoben ka bi ga se zvâlo! Stvori nekaj, jer pajcek je – nęmogóči!”

Te ji je Đura rękel da – naj zove Ilkinoga Fęrija.

Sida mo je najęmpot i to otpov’edala:

“- Đura, štela sam ka bi Feri dojšel po nas, ali Ilka vel’i da je doktor Fęrijo strogo zapov’edal, da v mesec dni móra zmršaviti bâr dęset kil, drugač bo moral iti na oper’acijo za srce. I vę saki dén od jutra, ide peške po petnájst kilometri, a da dójde dimo odvečer, večerja samo tulko kúlko pojé jiv mâček! I vę – negder pešači, štó zna dé i kak… – Jęga namo mogle dob’iti, jer mobitela neče nos’iti z sobom! – Dęj Đura stvori nekaj, jer pajcek mi je f logožâro hmáji kak vrâk! – Žuri se!”

Te ji je Đura povédal nazâj:

“- Onda ti drugo nę pręostâja nęgo ka próbaš zv’ati Dragija! – Naj – por’ęče ono kaj se zarękel, ka célo Korizm nav vozil aota. – Naj sęjeno vužge aota i naj dójde po vas… da je več tak…!”

Tak so na hip ftihnoli i pręk’inoli!

Ali je Sida odma zvâla nazâj Đuro, pa mo vel’i:

“- Čuj, Đura, pa Dragijova Jula vel’i da se je Drago né – odrękel vožje f Korizmi, nego da mo je milicija zela vozačko dozvolo na mesec dni, jer je pręd Novim letom vozil pijan, pa so ga prij’eli! Vę od onoga pondélka, mesec dni nęsmi voziti! – I kaj bomo vę mi zač’ele? – Đura stvori nekaj, jer pajcek je hmáji kak stó vragóv, néje za zdrž’ati..! Vdira mi vum! – Nor je…!”

Đura je počel kričati:

” – A, tak je to z Dragijom?! – O, lažl’ivec jęn! – Znači néje tó…?! – Počâkaj! Vę bom jâ jęga zval, i vę bo mę on čul… Vę bo on, makar néma vozačko… tak ka bo znal… ka bo si zapamtil..!”

Sida mo je odma zakričala nazâj:

“- Đura né!… Nika né tre!… Nika ne móraš!… Vęč je né sila! – Pajcek je vujšel z logožara! – Pobégel! – Bež’i… po Trnavinomo nâsipo … rajza vót tâ… v globoko trâvo… guščârje… več ga ne vidim… zabadav… piši ga vu vuho…!”

Povratak na naslovnicu…