U cilju privlačenja mladih ljudi i obitelji, Općina Nedelišće širi stambenu zonu u novom naselju Nedelišća „Zavrtju“ gdje se planira ukupno oko 300-tinjak novih stambenih gradilišta. Nakon prvog dijela formiranja građevinskih čestica gdje je formirano 75 gradilišta, trenutno se provodi formiranje još dodatnih cca 130 gradilišta. Na svega šest kilometara od centra Čakovca, te devet kilometara od grada Varaždina, novo naselje „Zavrtje“ je idealno mjesto za život. U blizini, a opet na dovoljnoj udaljenosti se nalazi i nova gospodarska Zona Goričica gdje su izgrađena već tri, a uskoro će biti još dva poslovna objekta. Gospodarska zona Goričica vrlo brzo se razvija, te se također namjerava proširivati u skorije vrijeme zbog velikog interesa poduzetnika. Tako da će zasigurno biti otvoreno puno novih radnih mjesta i velike potrebe za zapošljavanjem.

Općina Nedelišće ugovorila je s društvom Geoplan d.o.o., Čakovec intelektualne i geodetske usluge za provedbu dijela Urbanističkog plana područja „Zavrtje“ u Nedelišću u narav – formiranjem građevinskih čestica u dijelu naselja Nedelišća „Zavrtje“, a kao nastavak već ranije formiranog dijela područja odnosno uličnih koridora planskih oznaka UK1-dijela, UK3, UK7-dijela, UK8, UK15, KP2, UK16, UK20. Opisano je ugovoreno prema Urbanističkom planu uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću.

Prema ugovoru društvo Geoplan d.o.o. dužno je formirati područje zahvata, cijepati rubne čestice, izraditi ortofoto područja zahvata, izraditi elaborate cijepanja i spajanja svih čestica, formiranje građevinskih i infrastrukturnih čestica uz planski označene ulične koridore dijela UK1- nastavak, UK6, UK7, UK9, UK10, UK11, UK12, UK13, UK18.

Za prezentaciju zahvata društvo Geoplan d.o.o. je na području obuhvata na panou u ulici Augusta Šenoe istaknulo preklop ortofota i formiranja gradilišta za dio područja „Zavrtje„. Zbog okolnosti bolesti COVID-19 otvaranje radova predvidjeli su uz prisustvo ograničenog broja stranaka – vlasnika nekretnina te ih upoznali o njihovim pravima i obvezama u postupku. Mole se vlasnici nekretnina da se pozivima društva GEOPLAN d.o.o. odazovu. Sve potrebne informacije vezane za provedbu ovog dijela UPU-a u narav mogu se dobiti na broj tel. 040/390-780. (Sara Međumurac)

Povratak na naslovnicu…