Općina Nedelišće ove godine po prvi puta daruje novorođenu djecu. Tako će svako novorođenče dobiti poklon bon u vrijednosti od 1.000 kn koji mogu potrošiti u trgovini s kojom je Općina Nedelišće sklopila ugovor.

Pozivaju se roditelji novorođene djece da sukladno Odluci o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2022. godinu podnesu zahtjev za ostvarivanje ovog prava.

Pravo na poklon bon imaju sva djeca koja su rođena, ili će biti rođena, u razdoblju od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine. Roditelji ili skrbnici moraju imati prebivalište na području Općine Nedelišće najmanje godinu dana. Također i dijete mora po rođenju imati prebivalište na području Općine.

Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava može se preuzeti u uredu Općine, M. Tita 1, Nedelišće ili na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr).

Podatke je potrebno dostaviti na adresu Općina Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće ili na e-mail: [email protected]. Rok za dostavu je 6 mjeseci nakon rođenja djeteta. (nl)

Povratak na naslovnicu…