Prepovéda se i piše da je pučka škóla za letos gotova. Ali Jožek, Francek i Mirkec, šteri vę završâvlejo sedmoga razreda, išče hodijo f škólo!?

Na vulici so, kak i sako jutro stâli i spominkovali se móži z poznâte klape, Đura, Pepi i Fęri. Vidijo ove tri dečkére ki idejo s tâškaj f škólo pa jih pitajo:

“- Kaaaje dečki?! – Kaaj je škóla né gotova?! – S’i povédajo ka je škóla gotova, a vi išče, saki dén klepindrte s tâškaj i knigaj f škólo? – Ki je vera?”

Jožek jim je to ovak pretomâčil:

“- To ka je škóla gotova, to je je – kak za koga! – Mi jęni – jęni, zaradi korona virosa, po zâkono hodimo malo dukše kak drugi! – Vę da smo v Evropski uniji, vę vam je to malo drugač! – Mi smo v razredo meli največ đaki ka so bili zaraženi s koronom! Škólo smo meli samo 76,289 posto, a mórali bi je bili meti najméje 79,323 posto! I zâto móramo išče hoditi f škólo ka dostignemo evropsko kvoto i standarde, ka bomo s’i meli škólo v evropskomo postotko! – Zâto išče hodimo f škólo – tak ka bote znali!”

Ali ovi móži so se – spuhnoli na tó i na dečkére, reč’ da lažejo:

“- Kaj bote lagali, da vas je prékpręstvoril negder i gjuse! – Po evropskaj standardaj je treba znati – ka je tripot sędem dvajstijęden, a né tote kvote – kaj motate! – Lénčine jęne! – Na popravni hodite! Vučite se, a né ka sam ponorévlete zótim motorima i z loptom…”

Dečkéri so zmâhnoli na to kaj so jim dedi govorili i odfučkali so si dale, prti škóli.

  • * * * * * * * * * * * * * *

Zutra so pâk toti tri hlapi išli po vulici f škólo.

Ali, vę je Đura rękel Pepijo i Fęrijo ka bodo se – prti mlâdima obnâšali lépo, pedagóški i spametno! Povuč’ili bodo jih kak je hasnovito vučiti se, kak se je v žvoto treba vučiti ka čovek zrâse f spametnoga, poštenoga i stručnoga čoveka. Tak so jim, ovi pót, povédali:

“- Dečkeci vučite se ka bote v životo uspešni! – Mirkec, čé naš završil pučko škólo, móral boš iti za štrékara! – Takši šteri škólo ne završijo, potli mórajo hrmbati s krampom… na vafti, na štreki, na glajzaj, na švelaraj, na sunco! … Vuči se dečkérec ka boš v životo – gospon, ka boš – kakši inđinér, ili brigadér, ili predradnik… ili kaj takšega… ka naš móral hrmbati!”

Đura je isti čas govoril Franceko:

“- Francek, zakaj se ne vučiš?! – To išče toti sedmi razred zbuhaš i onda ósmi razred i pučka škóla je gotova! – A čé boš slabi đak i naš završil pučko škólo, mogel boš samo zidâre dvoriti! Takši šteri se ne vučijo, délajo najhujše posle! – Kam gut dójdeš za posel, sigder bodo te pitali – kaj si završil, kulko lét škóle imaš…! – I kaj boš jim rękel? – Sędem razredi?! – Zótom škólom naš mogel delati nikaj poštęnoga! – To je zâkon!”

Te je išče Drago to povédal Jožeko:

“- I ti Jožek! – Zakaj se ne vuč’iš ka imaš druge ręde. – Dé boš se zaposlil? – Ako i totoga sedmoga završiš, što bo te dé štel z samo pučkom škólom. – Zótom osmoletkom nębreš nikaj poštęnoga delati! – Mogel boš biti samo rafongérač! Premisli si kaj bo z tębe dénes – zutra!?”

  • * ** * * * * * * * * * * * * *

Za tjędn dni so dečki znova – po vulici išli f škólo… Ali sam dvâ, Francek i Mirkec! Đura pita:

“- Deeečki, dé pa vam je Jožek?”

Dečkéri so mo pajdóčki povédali:

“- Ne hodi več znami f škólo! – Ostavil je škólo i zaposlil se je!”

“- Kaaaj?”

“- Dobro ste čuli!”

Da so se Đura i Pepi čudili, dečkéri so jim to išče jęmot povédali:

“- Je, tetec Đura! – Jožek se je zaposlil! – I to na kotaro!?

“- Dééé?”

“- Na kotaro!”

“- Jeee? – Pa kaj déla na kotaro čé néma završeno néti pučko škólo?!

“- Dela kak inšpektor!”

“- Kaaaj?”

“- Dobro ste čuli! – Déla kak inšpektor!

“- Pa kakši inšpektor…. čé nema néti pučko škólo završeno…?!”

“- Né važno! – Né mo je bila traba! – Gotovo je z škólama! – Zaposlil se je na kotaro za – inšpektora za otkrivaje predugo parkéranih aoti! – A za radno mesto totoga inšpektora dosta mo je bilo samo – ka je precednik Udroge mlâdih vladajoče strájke i ka pozna na vuro!”

Povratak na naslovnicu…