Vu velikim tjedno so baka Sida i deda Đura zvâli ščer Zdénko, kâ živ’i f Čakovco, ka na Veliko soboto dójde s familijom k jim na Glavatišče. Baka je telefonérala:

“- F soboto na vęčer bom donęsla s cirkve posvečaje – veliko hrgo šónke i kolbâse i jęjci! – I orehovo bâpko… – Dójdite z decom!”

Zdénka se malo okrâjala:

“- Znâš baka, čé bodo deca šteli… Ojzder céle dneve ričejo lopto! Vę jih je to prij’elo, a tu pólek je veliko nogometno igrališče! A tvoj vrt je dosta mali!”

Sida ji je rękla:

“- Dosta je veliki ka morejo ritati lopto! – I sósedov deca ričejo pa jim je vrt né premali!”

Zdenka je rękla deci da i tu na Glavatiščo lęfko ričejo lopto! – A navęčer bo i vuzménka!

Tak so se na Veliko soboto Ivo i Zdénka z decom otpravili k baki i dedi.

Čim je baka spazila vnuke Jožeka i Kadira, z reširenaj rókaj je zapopévala:

“- Pa, déééste mi – lééépi bakini! – Dugo sam vas né vidla! – Tak mi je milo ka vas vidim! Zémite si lopto i ite na vrt ritat, ka se nate tu motali!”

Deca so si zeli lopto i odišli so na vrt.

Za čas so se vrnoli nutri i pitali bako i dedo:

“- Bakaaa, na vrto smo šteli igrati nogometa ali je vaš vrt premali za – na dvâ gole! Jer od sósedi, Pepija i od Dragija imate tote nezarénske blójke!? – Kak naj tu ričemo?! – A prék blójki, pre teteco Dragijo ričejo Pepijov Francek, Dragijov Mirkec i Fęrijov Pętrek. – Zovejo i nas tâ ritat! – Jiv vrt je vekši! – Moremo splésti prék blójki iti tâ, k jim ritat?”

Baka je zmrg’otala na deco:

“- Nééé! – Naj saki riče na svojemo! – Kaj bi se to – tępli?! – Štó vas je tam žęlen!? – Résen, istina je ka nam je Drago natelęščil tote blójke, išče i prék męje, kak da smo v Dombaso! – Ali, kaj si vę moremo – da so takši?”

Deca so dale zadirala – dedija:

“- No, deda, a moremo te bâr navęčer – jivo vuzménko dolifrati k nam ili našo presęliti k jim, ka bomo meli najvekšo vo vulici?! – Pre Pepijo je i toti jęgov – čmel’ijak, pa te ne vupaš…!?”

Deda jih je takâj odžagal:

“- Né! – Naj saki kuri na svojemo! – Točno je ka je Pepi nam’ugal totoga svojoga čmel’ijaka čista na męji, pa tód prejdem, vék me fpiči čmela! – Ali, da pa da je takši… a jâ naj rad…!?”

Dečkéri so nevólno odišli vum … Ali so po póto neka šepet’urili!

Sida i Zdénka so zvečera odnęsle f cirkvo na posvečaje. Dečkéri so se na vrto igrali z sósedovaj i čakali ka f cirkvi rezv’ežejo zvóne, ka morejo vužgati vuzménke! Đura je nutri tuhnel pre televizoro i célo bogvétno odvečerko gledal nogometa!

Po deveti vuri so Sida i Zdénka donęsle posvečaje. Zvâle so deco nutri jést:

“- Decaaa! – Hote nutri! – Posvečaje je na stolo! – Róke si opęrite, idemo jést!”

Deca so dojšli nutri. Spravili so se za stol! – Da jih je Zdénka zględala, skóčila je v zrâk:

“- Jožek?! – Kadir?! – Pa, kakši ste? – Sę po prék ste – obgor’eli! – Lâsi so vam obgoréte… i obrve … i rekleci… osmojeni… i naotęčeni ste…!? – A smrd’iteee po dimo…?”

Jožek je, jerbo je stariši, pomalem povédal – nekaj od toga kaj je bilo:

” – Pa to so… ovi sósedovi… Znâš…! – Néje štelo gor’eti pa so te… z benzinom… te pa je to fést… pa veter… pa je prij’elo… malo i blójke … pa smo… te to…tak… pa smrdimo…”

“- Od čęga pa ste naotęčeni? – Kaj ste se bili?”

Jožek je znova, nekak na pól povedal:

“- Pa to je … nekaj malo od… čmel’ijaka! – Malo ga je prijelo, pa smo te vgašuvali… pa te to…”

Đura je odma zlętel vum na vrt i tam je spazil Pepijovoga Franceka i Pętreka i zijal:

“- Kaj ste to napravili fačoki? – Zakaj ste ogja polévali z benzinom!? – Dé so blójke? – I léve i désne? – I stupi? – Štó je vužgal? …Pa résen… a dé je Pepijov čmel’ijak? – Što je vužgal?”

Francek, Pętrek so rękli:

“- Tó smo né mi! – To so vaši! – To je vaš benzin za kosilico! – Ovi vaši so kurili vuzménko… i to… blójke… i čmelijaka… pa ga je po vétro… prijelo! – Mi smo gasili! – Mi smo né krivi!”

Đura je te dlętel nutri i počel kričati na dečkére… ali – Sida ga je móm presékla:

“- Đura, ftihni! – Ne zijaj na deco! – A dé si ti bil? – Vidiš kak vuni puše?! – Lęfko bi nam grunt zgorél, a ti si nutri gledal nogmeta?! – Namo se vę svadili! Dénes je Velika nóč! – Drugi tjęden bomo išli glet kaj so to ovi… krsm’ulili! – Vę smo na posvečajo! – Ječte! – Â imate šunko, kolbâse, hréna, jęjci, orehove… Đura idi donęsi litra – vęč smo dugo né… – Ęjda! “

I s’i so ftihnoli. Jeli so. Da so se naj’eli Zdénka i Ivo so se ravnali dimo. – Ali, deca so najęmpot – né štela iti dimo! – Vnuk Jožek je rękel:

“- Nejdemo! – Nam je tu lépo! – Baka ima puno mesa! – Prtuletje! – Cvétje! – Zeléna trâva! “

Te je i mali Kadir povédal:

“- I néga na vrtaj blójki! – Néga totoga cmel’ijaka! – Zutla bomo iglali z deckaj nogometa na velike gole! – Tak smo se vec odvecel dogovolili!”

Nišči je né rękel néti réč. Kak da je sima bilo praf!?

Povratak na naslovnicu…