F srédo je bilo lépo vréme i Sida je nagrnola na Đurija:

“- Đura, lépo vréme se kâže! – Idi nakl’adni i odpęlaj gnoja k Čepo, na Žirófko i na Duge Jive. Kaj čâkaš?! – Vidiš ka drugi ludi več vozijo! – Bómo pâk mi zâdji…?!”

Đura je Sidi pokâzal z rókom – naj se smiri, da on to ima na pam’eti i znâ kak bo to réšil:

“- Sę bo réšeno! Nič se ti ne brigaj! – Zutra v jutro dójde k nam zęt Ivo! – Valda se zmisli kulko pót sam jâ jęmo pomogel, kuko pót sam ga zaménil i mesto jęga kaj-kaj toga napravil! – Pa valda bo vę on nekaj napravil i za męne!? – Valda bo naklâl tote dvâ-tri voze!? – Ęm je mlâdi i jâki kak tolovaj!”

Drugi dén je pólne dojšel k jim na grunt zęt Ivo z dečkérom Jožekom i malim dečecom Kadirom. Đura ga je odma zadrobiščil – naj mo naklâdne dvé-tri prikolice gnoja – Čé bo da tre, bo on jęga zaménil, kak i hajdi pót dovezdar! – Ivo mo je rękel:

“- Deda, bez brige! – Bóm vam jâ to napravil! – Ęm ste vi hajdipót męni…! – Ali, znâte ka sam od jęseni jâ trener eN Ka “Glavatišča” i ka dénes počnejo pripreme. – V dvé vure imam prozifko i počne prva faza treninga. – I Jožek ide z męnom. – On mi je glâvni igrâč – léva spojka! Deda, čim prejdejo pripreme – obedvâ bomo se hitili na posel i toti gój bo réšeni …”

Odišli so Ivo i Jožek na trening. Maloga Kadira so ostavili dedi i baki i vrnoli so se f kmici.

Zutradén je Ivo sponova dojšel k dedi i baki na Glavatišče i z malim Kadirom. Dečkéreca je ostavil baki i dedi, a on i Jožek so se zravnali na trening. Đura jih je haltal:

“- Ivo, kaaaj…?! – Da bo na redo gnój?! – Valda boš me zaménil! – Kulko pót sam jâ tębi…..?!”

Ivo je z obedvémaj rókaj prti dedi, govoril:

“- Deda, bóóóm! – Čim završijo pripreme! Dénes je druga faza treninga, jâko važna za kondicijo. Dečki me več čâkajo! – Bez brige, gnój bo réšeni! – Da zbâvimo tote tri faze pripremi, onda bomo i jâ i Jožek puni kondicije i onda bo nam – naklâdaje pâr vozi gnoja, čista igrača! – Kak ste vi męj pomogli, tak bom i jâ vam… – Ajd, čao deda! – Vidimo se!”

I tak so dečki dišli na trening, a baka i deda so pazili maloga Kadira. Po jęga so dojšli f kmici.

F petek je sponova Ivo dopęlal deco k baki i dedi. Maloga jim je ostavil – naj ga pâzijo, a on i Jožek so se zravnali na trening. Da so več bili na cesti Đura je pital:

“- Kaaaj, Ivo?! – Da bote mi naklâli gnoja na prikolico, ka bâr jęmpot otpęlamo, bâr k čepo?!”

Ivo je Đuri rękel ovak:

“- Deda, dénes je tretja faza pripremi! – Tota faza je najvažniša! – Da to zbâvimo, onda bomo meli tulko kondicije ka bomo totoga gnoja réšili od šâle! – Bez brige!”

I dečki so odišli na trening eN Ka Glavatišča.

Za jęno vuro Pepijov Francek dorivle vu dvór, na pak-trégaro biciklina – Jožeka. Da se Jožek sprâvlal doli z biciklina, na lévo nogo je bil šępavi, a désno je za sobom vlekel i držal se Franceko za rame. Đura je dobejžal do jih, pa pita Jožeka:

“- Joooožek? – Ki je vera? – Kaj se je dogodilo?”

Jožek mo je s tóžnom glâsom prepovédal:

“- Deda, završâvali smo tretjo fazo pripremi. I na totim treningo nas je trener – mój tati, trenéral tak ka smo bejžali v brég s tęrhom! – Na hrpto smo nęsli prpra – drugoga igrâča i bejžali gori! Jâ sam tak v brég na hrpto prpra nęsel Franceka! – A onda, na pól brega, neka mi je f kóleni spokalo, nekaj me odzâdi zapęklo, opal sam doli i kóma me Francek spravil na svój pak-trégar! – Tata Ivo, kak trener, mi je rękel da sam si to sám kriv, da naj idem dimo, naj mi baka déne na nogo malo lęda i da bo mi za jęno vuro sę minolo!”

Đura se čudil:

” – Pa kaj te je né ón kak japa, dopęlal sém, a né ka te Francek vlekel na bicikino?!”

Jožek mo je dopovédal:

“- Ję, deda! – Né je mogel!”

“- !?!”

“- Da sam jâ postal šępavi, tata-trener je zijal da sam si to jâ sám kriv, da sam šlampavi i šlajtravi kak breja pura! – Onda si je on srd’ito, ka męni i drugaj pokâže kak se to déla, del na hrbet Dragijovoga Mirkija, šteroga zovejo Buco, i z jim je bejžal v brég! – I bormeš, dobro mo je išlo – do pól brega….!”

Te ga Đura pital:

“- Pusti tó, Jožek! – Pitam te, kaj vę tam déla?”

Jožek mo je dopovedal:

“- Deda, nikaj tam ne déla! – Néje več tam! – Jęga so otpęlali f bolnico!”

Sida je sę to posl’ušala s kuhje, Jožeko je pakérala lęda za kóleno, a Đuri mirno rękla:

“- Đura, zutra si zémi rasohe i batove škorje i zaméni Ivija pre – štrti fazi treninga!”

Povratak na naslovnicu…