Elektra Čakovec javlja da u petak 21.5.2021. godine neće biti struje u naseljima Trnovec, Gornji Hrašćan, Štrukovec, Novakovec i Štefanec. U nastavku detalji za naselja iz općine Nedelišće.

Trnovec
Ulica: Trnovec – cijelo naselje.
Očekivano trajanje: 09:00 – 09:15

Trnovec
Ulica: Trnovec – cijelo naselje.
Očekivano trajanje: 13:45 – 14:00

Gornji Hrašćan
Ulica: I. G. Kovačića od kbr. 1 do 9A i od kbr. 2 do 16, J. B. Jelačića 1 do 23 i od kbr. 2 do 36, Čakovečka od kbr. 31 do 51, od kbr. 54 do 68 i od kbr 72 do 94, Braće Radić do kbr. 1 do 23 i od kbr. 2 do 14, Dr. Ivana Novaka od kbr. 1 do 7.
Očekivano trajanje: 09:00 – 14:00

Gornji Hrašćan
Ulica: Varaždinska , K. Tomislava, J. B. Jelačića kbr. 25, Čakovečka od kbr. 1 do 17, od kbr. 21 do 29, od kbr. 53 do 107, od kbr. 2 do 12, od kbr. 16 do 48 i od kbr. 98 do 148, Nikole Tesle od kbr. 1 do 5 i od kbr. 2 do 8, V. Nazora od kbr. 1 do 9 i od kbr. 2 do 4, M. Pušteka, Dr. V. Žganca, Zrinsko-Frankopanska.
Očekivano trajanje: 09:00 – 09:15

Gornji Hrašćan
Ulica: Varaždinska , K. Tomislava, J. B. Jelačića kbr. 25, Čakovečka od kbr. 1 do 17, od kbr. 21 do 29, od kbr. 53 do 107, od kbr. 2 do 12, od kbr. 16 do 48 i od kbr. 98 do 148, Nikole Tesle od kbr. 1 do 5 i od kbr. 2 do 8, V. Nazora od kbr. 1 do 9 i od kbr. 2 do 4, M. Pušteka, Dr. V. Žganca, Zrinsko-Frankopanska.
Očekivano trajanje: 13:45 – 14:00

Povratak na naslovnicu…