U srijedu 6. travnja 2022. godine veći broj naselja neće imati opskrbu električne energije u pojedinim razdobljima. U nastavku je pregled naselja, ulica i termina u kojima neće biti struje:

GORNJI HRAŠĆAN, PARAG, TRNOVEC
Ulica: Cijela naselja.
Očekivano trajanje: 13:30 – 14:00

GORNJI HRAŠĆAN
Ulica: ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 2-4 par, 8-10 par, 14-16 par, 16/D, 18, 22-36 par, 1, 5-23 nep, ULICA BRAĆE RADIĆA 2, 2/A, 4-10 par, 68/A, 1-21 nep, ULICA DR. IVANA NOVAKA 2-6 par, 1, 1/A, 3, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA 2, 2/A, 6-16 par, 1, 5-7 nep, 7/A, 9-11nep, ULICA JOSIPA BEDEKOVIĆA 2, 1-5 nep, ČAKOVEČKA ULICA 52-64 par, 68-74 par, 74/A, 76, 80-88 par, 94-96 par, 33-45 nep, 47/B, 49-51 nep, 55-63 nep
Očekivano trajanje: 08:30 – 14:00

GORNJI HRAŠĆAN, PARAG, TRNOVEC
Ulica: Cijela naselja.
Očekivano trajanje: 08:30 – 09:00

GRABROVNIK
Ulica: GRABROVNIK 2-4 par, 8-10 par, 12/A, 16-20 par, 20/A, 22/A, 22/B, 22/C, 24/A, 26-28 par, 38, 38/A, 1, 1/A, 3-7 nep, 7/A, 9-11 nep, 13/A, 13/B
Očekivano trajanje: 09:00 – 10:00

GRABROVNIK, JALŠOVEC
Ulica: GRABROVNIK 182-186 par, 192/D, 194-200 par, 200/B, 202/A, 206/A, 208, 212-218 par, 218/A, 220-222 par, 222/A, 228, 183, 195-197 nep, 199/B, 203, JALŠOVEC 48
Očekivano trajanje: 11:30 – 12:30

Povratak na naslovnicu…