Danas 24. srpnja 2018. godine Varaždinska biskupija objavila je imenovanja, premještaje i razrješenja svećeništva u biskupiji. Tim je dekretom dugogodišnji župnik Župe Presvetog Trojstva Nedelišće, vlč. Nikola Samodol umirovljen, te mu prestaje služba župnika. Vlč. Tihomir Ciglar razriješen je službe župnog vikara (kapelana) u Župi Presvetog Trojstva u Nedelišću i imenovan na službu župnika u istoimenoj župi.

Vlč. Tihomir Ciglar bio je kapelan Župe Nedelišće od 2014. godine, te mu je župa već dobro poznata, stoga će se bez problema prihvatiti nove uloge župnika.  Župa Nedelišće mu je ujedno prva župa u kojoj je radio, jer je odmah nakon mlade mise 2014. godine došao za kapelana u ovu župu. Inače je rodom iz Gornjeg Ladanja, a rođen je 1990. godine. U dosadašnjem radu u Nedelišću već je zaradio simpatije mnogih župljana, posebno u radu s mladima. (nl)

Povratak na naslovnicu…