Župa Presvetog Trojstva Nedelišće objavila je datume Svete potvrde i Prve pričesti za 2020. godinu. Tako će Sveta potvrda u župi biti u subotu 18. travnja 2020. godine u 10:00 sati, a Prva pričest idući dan, u nedjelju 19. travnja 2020. godine, također u 10:00 sati.

Iz župe poručuju roditeljima neka zajedno s djecom dolaze na nedjeljne svete mise te da vode brigu da djeca redovito pohađaju župnu katehezu. Ukoliko neće biti ispunjeni uvjeti za primanje sakramenata, djeci će biti odgođen pristup svetim sakramentima.

(Župa Nedelišće, foto: arhiva Nedelist)