Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Nedelišće, pod predsjedanjem načelnika Nikole Novaka, dana 25. svibnja 2022. godine raspisalo je Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Nedelišće.

U natječaju se traži jedan izvršitelj ili izvršiteljica, na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme.

Kandidat za direktora/icu Turističke zajednice Općine Nedelišće mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
  2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene
    stručne spreme iz točke 1. ovog stavka, ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim
    poslovima u turizmu,
  3. znanje jednog stranog jezika,
  4. znanje rada na osobnog računalu.

Uz dokaz o ispunjavanju gore navedenih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat je dužan priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada TZO Nedelišće, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Direktor turističke zajednice mora imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, ali na natječaj se može javiti i biti imenovan kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da ga položi u roku od godine dana od stupanja na rad. Položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Rok za podnošenje prijava, s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, je najkasnije 3. lipnja 2022. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se, preporučeno poštom ili osobnom dostavom, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktora/ice“ na adresu: Turistička zajednica Općine Nedelišće, Ured TZO Nedelišće, Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća TZO Nedelišće.

Više informacija o javnom natječaju može se pogledati na stranici Turističke zajednice: https://www.tz-nedelisce.hr/

Povratak na naslovnicu…