Dragijov sin Mirko i sneha Vera so letos v junjošo dišli v Irsko.

Tu ga ga né posla, néga perspektive, néga pen’ez, néga budučnosti… Drago mo je rękel da ima praf, naj se nekak znâjde za péneze ka si kupijo kârte za avijón i naj didejo v Irsko. – Kaj gut bodo delali, tak hudo jim sig’urno nav – kak jim je tu prinas!

I dišli so. Zę sobom so zeli i maloga Kadira. Drago jih je tpravil na avijón. Jula je pust’ila suzo, “Več vas nigdâr nam vidla … ęli pa … naj bó, sam ka bo vam v životo bole kak nam!”

* * *

Prvoga augusta Drago je išel f banko ka si zdigne pénzijo, ali … nič! – Blokérali so mo rečuna i zeli so mo célo pénzijo!

“- Pa kaaak, majko mo milo?! – Pa štó me je zablokéral?! – Kómo bi jâ bil dužen?!”

Lubica mo je v banki rękla: “- Mi to nęznamo! Ite pitat v Fino, tam bodo vam povedali!”

Dišel je v Fino. Pita:

“- Gospođa męni so zeli célo pénzijo! – Štó me je zablokéral?! – I zakaj – męne šteri sam nigdâr nikomo né bil dužen néti dinara?! To je sramota!”

Službenica vu Fini mo je rękla, “- Vi ste morebiti nikomo né dužni, ali ste žirant … čakajte ka vidim … Kovačičovomo Mirkijo, šteri si je letos v majošo f Komercijalni banki zel kredita pędeset hiladi, krâtkoročno i – néje vrnol! – Što vam je to – Kovačič Mirko?!”

Drago se zamislil! “… To mi je sin! On je odišel v Irsko! … Résen … i neka sam mo potpisal predi kak je dišel … i dâl čeka od pénzije! To bi te … bilo to?! … Te pa … tak …”

* * *

F sęptęmbro so Drago i Jula dobili pismo. Piše jim sin Mirko z Irske.

«- Dragi japa i mama, tu je grdo, kak na robiji! Céle dneve peremo posódo, brišemo pode i tarace i ribamo šekréte, tak ka so nam se nofti znucali! – Néje za zdrž’ati. F petek dob’imo plâčo, a f pondélek več némamo niti za žémlo, a na pivo nęsmimo néti misliti! Mali Kadir stâlno beč’i jer ga druga deca nič ne razmijo, a mojo Vero je prijela huda nostalgija za dómom i domâčim krajom … Ravnamo se of mesec dimo – čim zaslužimo péneze za avijón. Stâlno mislimo na vas i lépo vas pozdrâvlamo.»

* * *

Drago je odma napislal sineko Mirkijo, nazâj: «- Dójdi dimo, drâgi sinek. Kóma čâkamo ka vas vidimo, vas i našega vnukeca. Vrnite se čim predi jer je treba skopati gor’ice (jâ sam motike nabr’usil), a i koruz’ije smo né pos’ekli (srpi so nabr’ušeni i čâkajo). Dobro bi bilo vę na jesen tpęlati pâr vozi gnoja na Rępešico. I štiri klaftre drv je nišči né zež’agal. Inače, dobil sam i z Fine nekše papére za neka – za tvojo banko … ali to bomo se spom’inali te da dójdeš dimo … Čâkamo vas nestrpl’ivno, dojdite čim predi!»

* * *

Za dvâ tjęden je znova dojšlo pismo z Irske: “Drâgi japa i mama! Jâvlamo vam da se je ojzder popravila setoacija i da za vę ne kânimo iti dimo! I nostalgija nas je malo minola, a mali Kadir se nafčil igrati – po irskim! Primite lépe pozdrave!”

(Jęn)