Šporarova Treza je né ožęjena, ali ima šoca. Ona i šoc Sretoje so politički srodne duše. Imajo visoko rezvijeno političko svést i modęrna sfačaja. Spoznali o se na demonstracijaj f Zagrebo na trgo republike da so se z denešjim gradonačelnikom zagnali po vulici Milke Planinc (onda se zvala Mesnička), prti Saboro ka tam restirajo – toto bândo! Jer bánda déla neręda v državi: jęni ovak – drugi onak, jęn čâs jęno, a drugi čâs drugo, ovi f parlamęnto jęno, a precednik države drugo… Ali te so jih v Zagrebo milicajci z želéznaj gatraj zastavili! Vuti stiski so se oni dvâ počeli pâriti i spârili so se. On je v demonstracijaj, slučajno potral šâjbe na jęnim aoto i jęnoga ajzloga od štacuna (nikaj je takoręči né zel, samo šteko cigaretlini – za uspomeno). Ali so ga milicajci hapsili (i najšli so mo i nekši šmutek konople). Dobil je sędem dni ręšta.

Precednik Udroge penzijonéri Đura je za f tork sezval preširenoga Upravnoga odbora. Ali, Trezika mo je žalosna javila ovak:

“- Poštovani precedniče, z velikim žalejem vam preopčojem da nębrem dojti na sastanak, jer f pondélek idem v bolnico na operacijo platfosa, a róm baš tak i moj Svetoje nębre dojti mesto męne, jer on, kak borec za lucka prava, za jednâkost i ravnopravnost sih ludi, i nazâdje vę kak žrtva režima, móra iti v ręšt na tjęden dni – sporadi onoga v Zâgrebo, ili bole ręči – za nikaj!”

Dojšel je petek. – Aaali Trezika je dojšla na sastanek.

Đura i drugi člani so se začudili pa jo pitajo – kak to ka je dojšla!? – Treza jim je tomâčila:

“Pa, kaaaj ti misliš!? – Tota naša država je né za drugo nego ka bi jo čovek hitil kręj! – Dojšla sam vam jâ f špitâl na operacijo. – A f špitâlo? – Toti primitifci! – Oni vam v dnevni bolnici, kam so pol’egli męne i išče dvé róm tak fést-žinske, deli so v isto sobo z nami – dvâ dedeke – stâre prék osemdeset – devedeset, lét jęnoga nekaj mlajšega – ‘kóli sedemdeset!? – Tó je strahota! To je besrámno ponižâvaje žénskoga dostojanstva, to je podiraje žénskoga digniteta?! – Deti nas žénske, takoręči puce, z tam nekšaj dedekaj…? – To je takša degradacija žénski ka je čista – represija! Pa kaj oni mislijo da sam ja, ono – hetero..!? – Dé je tu emancipacija!? Nalęcali so me tam – spolnomo uznemirâvajo!

Rekla sam jim ka – očem ka mi dâjo pakpapéra ka si napišem transparęnta! – Hodila bom po sim gajkima i okóli špitâla, zvâla bom novinâre, televizijo, dnevnika, nedelista…! – Te so i ove druge žénske okóli męne počele móndati f tó fórmo… i nešterni dedi… – Aaali! – Kaj moreš! Dénes v jutro so me otpravili dimo, ręč da sam né za operacijo!”

Đurin Upravni odbor je bil stiha. Gledali so, ki v lujster, ki f pod, ki čez oblok, ki prti nikam…

A onda se je na vrâtaj sâle dé je bil sastanak, skâzal – Trezin šoc Sretoje!

Treza je milo reširila róke za “Pa, dééé si” i žereče skočia je na jęga i obesila mo se na šijak!

I te, da je lubavni sastanak pun iskręja i pekmos-réči minol, pitala ga je po domâčim:

“- Pa, kaaaje? – So te pust’ili? – Kaaak ti je bilo!”

On je važno stâl i gizdavo povédal kak Karlo Mrazovič Gašpar vo vrtičo “Bedačeki”:

“- Kolegice i kolegi, kaj naj vam velim?! – Naša Vlâst nas neprijatelski diskriminéra. Jâ sam láni, prék šest meseci delal v Belgiji i tam je to čista drugač – i vuni i v ręšto! – A tu? – Sramota! F našim ręšto se separérajo móži i žęne kak kače i kâčeci! – Rękel sam jim ka – naj poštuvlejo spolno i rodno jednâkost i ravnopravnost! – Rekel sam jim da – jâ nečem biti v zatvorski lukji ze samaj dedaj! – Zakaj se tu déla separacija? – F takšaj ręštaj prefitérajo jed’ino transnadârjeni i oni z elgebeteja – A kaj mi drugi?! – Očem ka bomo i mi i oni i s’i jednâki! – Očem ka bodo v ręštaj poméšani móškârci i žęne! Sę-po-sód s’i!! – Drugač je to getojizacija spoli, diskriminacija i homofobija i na-se-zâdje – to je degradacija nas reštanti i reštantici! Tó móra najęmpot minoti! – Čé nębo tak, idem v Zâgreb, idem… na trg republike, zvâl bom novinâre… pem na televizijo, očem v dnevnik… – Da sam jim jâ počel to kričati, te so se i ovi drugi v reštanti okóli męne počeli fpirati i kričati: ..”to”, “tak”, ” i mi to očemo..”! – Te pa i reštanti z drugih lukji … i z drugi ręšti… hajdi jih… – Si so navijali za męne!

Ali, piši ga vu vuho! – Dénes v jutro, kak sam odslužil dén i pól, rękli so mi da sam svoje odslužil, da sporadi lépoga vlâdaja – morem iti dimo!”

Đura i ovi drugi so bili stiha. Gledali so – ki v lujster, ki f pod, ki čez oblok, ki prti nikam…

I Treza je vred z jimi pogled’uvala v ista mésta… Te je svojomo šoco rękla:

“- Čuj Sretoje, imam se s tobom neka spom’inati. – Očem te neka pitati – Hodi malo vum!”

Odišli so vum. Néso se vrnoli. Več se ne pârijo.

Treza več néma šoca.

Povratak na naslovnicu…