Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 80/19)  ide u primjenu već 1. rujna ove, 2019. godine. Ovim izmjenama uvode se mogućnosti besporezne isplate nekih naknada i nagrada radnicima, što do sada nije bilo moguće besporezno isplatiti. Evo novih izmjena:

– ukida se porez na dohodak za radnike mlađe od 25 godina, a za one od 25 do 30 godina umanjiti će se za 50% (ova novina ide u primjenu s 01. 01. 2020. g.),

– radnicima će se priznati kao neoporezivi primici, troškovi prehrane na radu do 12.000,oo kn godišnje po računima i uz uvjet da račun glasi na poslodavca te da budu plaćeno bezgotovinski ili 5.000,oo godišnje paušalno, te trošak stvarnog izdatka za smještaj radnika, prema vjerodostojnim računima koji glase na poslodavca i budu plaćeni bezgotovinski,

– naknadu za podmirivanje troškova ugostiteljstva radniku na godišnjem odmoru izvan turističke sezone, do 2.500,oo kn godišnje

– besporezni regres troškova redovite skrbi za djecu radnika predškolskog uzrasta, do stvarnog iznosa troška od strane fizičkih ili pravnih osoba. Redovnom skrbi smatraju se i dodatni programi (npr. učenje stranih jezika, sportski programi i sl.)

– povisuje se neoporezivi iznos dnevnica za tuzemstvo s dosadašnjih 170,oo kn na 200,oo kn (puna dnevnica), odnosno na 100,oo kn za izbivanje izvan mjesta sjedišta tvrtke i mjesta stanovanja radnika od 8 – 12 sati.

Od 01. 01. 2019. g, već je u primjeni pravo priznavanja,

– besporezna isplata nagrade za rezultate rada do 5.000,oo kn godišnje

– isplata regresa za novorođenče do 10.000,oo kn.

(Izvor: Knjigovodstvo Cimerman, https://cimerman.hr/novosti/)

Povratak na naslovnicu…