Dana 30.03.2022. godine u prostorima Mesapa načelnik Općine Nedelišće Nikola Novak potpisao je Ugovore sa predstavnicima udruga za odobrena sredstva u 2022. godini.

Po javnom pozivu za prijavu programa civilnog društva po programu kultura ukupno je osigurano 460.000,00 kuna, od toga 250.000,00 kuna za 7 projekata iz kategorije kulturnih programa, a 210.000,00 kuna za 5 projekata u kategoriji kulturne manifestacije.

Po istom javnom pozivu za ostale udruge građana za 45 projekata ukupno je odobreno 290.000,00 kuna.

Po drugom javnom pozivu za projekte iz zelenog djelovanja-zelena agenda za 7 projekata ukupno je osigurano 54.963,00 kuna.

Također za sportske udruge osigurano je 700.000,00 kuna, a sredstva će se rasporediti udrugama preko Zajednice sportova Općine Nedelišće.

“Općina Nedelišće svake godine daje financijske potpore svojim udrugama prema kvaliteti njihovih osmišljenih programa i projekata. Udruge su u Općini Nedelišće vrlo važne za razvoj cijele Općine. Izuzetno cijenimo njihov dugogodišnji rad na društvenom, socijalnom, kulturnom, sportskom, turističkom i ekološkom razvoju, te rad na prepoznatljivosti i prezentiranju Općine u cijeloj Hrvatskoj pa i izvan nje, na čemu im se posebno zahvaljujemo.” – načelnik Nikola Novak.

(Sara Međumurac, Općina Nedelišće)

Povratak na naslovnicu…