Đura, Pepi, Fęri i Drago so se zarękli ka f Korizmi nado pili alkohola. Ovo soboto jim je bilo več pet dni kak ne pijejo. Sedeli so pre Đuri na jutrešji kâvi. Žénske so jih fâlile:

“- Saka vam čast dečki! – To vam je pametno! – Bote vidli kak bo vam faj!”

Dedi so se skorom ovrédili na to, jer bi žénske morale znati ka jim – alkohol nika ne znači:

“- Čé vas što pita, opče nam je nigdâr né bila važna pijača i – lęfko smo bez j’e!”?

Žénske so jim dâvale vupeša:

“- Verjemo da je tak! – Bote vidli kak bote se lépo i zdravo čutili! – I nam bo lepše z vami!”

Móži so jim rękli da oni to znâjo i bez jih:

“- Navék smo bili i vę smo – lefko bez pijače! – Denes so utakmice, na Glavatiščo i na televiziji, navęčer imamo 50-lét male mature i sę to bomo zbavili bez trunke alkohola!”

Žénske so samo rękle “Saka čast”!

Toto soboto odvečer so se zišli pre Dragijo i dogovârjali se:

“- F tretji vuri enka Glavatišče igra doma utakmico protiv enka Fidrijaka, a vuto isto vréme je na televizji hrvacka reprezentacija protiv Slovénije!?. – Kaj bomo gledali, kam naj idemo!?”

Onda so pre Dragijo gledali prvo polovréme Hrvacke i Slovénije. Ali so bili srd’iti jer so naši – nikak né igrali! Otpravili so se râjši glet enka Glavatišče! – Ali tam je bilo – išče hujše! – Ovi z Fidrijaka so vodili Glavatišče s tri nula! Te so nap’ali precednika kluba Imbreka Karažinca, da kakšo to ekipo ima ka jih sramoti i koga so vrâga dévali toto utakmico v isto vréme kak igra reprezentacija! – Posvadili so se z Imbrekom na mrtvo ime, tak ka se jęn čâs nado gledali!”

Na šesto vuro so se zišli f stâri škóli, na 50-obletnici male mature. Zišlo se jih je sę skupa osemnájst. Dojšli so i tri negdašji učiteli i držali jim govorancije. Te se za réč javil Đura:

“-Čujte druk učitel! Tak malo ga nas dojšlo sam zâto ka ste nam vi drž’ali predvojničko i povédali nam za jugoslavijo takše bedastoče ka si išče dén dénes nębremo premisliti kakše gluposti smo se mórali vučiti i napamet znati! – Ste si vi da to premišlâvali?!”

Totomo učitelo je bilo tak žal, ka se odma stal i odma – odišel dimo!

Te pa je Drago zel na pik učitela z matematike! – Pital ga je za šteroga vrâga jih je gutil z nekšaj logaritmaj i z nekšaj kvadratnaj i kubnaj koręnaj i jednađbaj…, a to jim je v životo opče nigdâr né bilo treba! Rękel mo je da dénes na mobiletaj imajo sę kaj jim treba i sę to dobijo f sekundi! A on jih je gutil i dâval jim druge ręde, i rušil jih, i na ręšto so bili, i na popravnim!”

Đura mo je rękel i nešterne stvâri kę né smeti tu napisati i of se stal i ovréđeni móm dišel dimo!

Kak so ovi dvâ odišli dimo, onda pa se je stâla i jiva negdašja razrednica, stâra žénkica, šteroj je išče nišči né rękel niti jęno réč! – Ali, ona se pretrâšena stâla i odžurila vum i pravac dimo! – Je kaj! – Tota jiva razrednica je bila zagrižjena i stroga vučitelica! – Ona jih je vučila – ruski!

Tak se je 50-godišnica mature ręspâla! – Dečki so onda, da je več prepâla céla odvečerka, réšili ka idejo na-se-zâdje malo f krčmo “Kata -rajska vrâta”, ka se sfrišajo i vmirijo!

Dojšli so pred krčmo, a vrâta – zaprta! – Ružili so po vrâtaj, te po šalaporkaj i – Kata se javila:

“- Katicaaa, kaj je? – Kaj si zaprta? – Radni dén je! – Pusti nas nutri ka si nekaj spijemo!”

Kata jim je črez lukjo na šalaporku norčl’ivo rękla:

“- Kaaaje?! – Čujem ka f Korizmi ne pijete alkohola! – I druge dede ste na to nahujstili! – Pokaj ste onda dojšli f krčmo?! – Kaj mislite ka bote tu smrdeti pre kupici kisele vode i orenđade célo vęčer? – Mislite ka bom vas jâ tu strâžila do noči i za vami snâžila krčmo, čikapernice i šekréte – za to ka bote mi spili pâr kupici vode?! – Figo! – Ništa! – Ite vi râjši v déčjo igraonico pa tam nasédajte i palamudite célo vęčer – pre kiseli vodi! – To, pre męni je – krčma! – Tak, ka bote znali! – Adijo!”

Đura, Fęri, Pepi i Drago so ji onda, makar je zasunola šalaporke, zijali grde réči – štó je i kakša je, i kak déla, i s kim živ’i, i šteri ji je to po redo, i kaj se sę povéda za jo, i kak fkajuvle … tak ka je to opče né bilo za poslušati i – ka je vę to né za napisati!

Onda so rezjâreni išli dimo i te so se i oni med sobom po póto svadili i z svâjom se rezišli…

Đura je onda dóma pomalem, to sę povédal Sidi. Sida pa mo je rękla da krčmarica Kata ima praf, da je to poštęno rękla i da si je žénska to spametno zrečunala – čé se ji to splat’i…

Te pa je Đura počel zijati na jó! Tak je rožđil ka so ga dimo čuli Liza i Pepi!

A Pepi je te – sę povédal svoji Lizi! I róm tak je napravil svâjo! I Jula i Ilka so sę zazvedile od svojih móži i posvadile se z jimi, tak ka se išče dénes ne spominajo….

Den’ešje jutro so se žénske kak i navék zišle pre Sidi na dvóro. Móži takâj, ali na vrto.

Sida se je te narâhoma došpancérala do jih na vrto, pa jim je dobrodušno ovak rękla:

“- Dečki … mi žénske smo se neka spominale… ka morti … naj bilo hudo… čé bi si itak… od dénes… mislim, kak vi očete… tu-i-tam … nekšoga alkohola itak – malo spili…!”

Povratak na naslovnicu…