F petek je ščerka Zdénka kâ z Ivijom živi f Čakofco zvâla dedo i bako z Glavatišča:

“- Haaalo, deda, baka, kak ste kaj? – Čujte, jâ i Ivo smo se spom’inali ka, čé bi šteli, ka v nedelo dójdete k nam na obed! – Mi smo privas saki tretji dén, pa te vę..”

Sida ji je vletéla v réč

“- Je! – Negda i štiri pót na tjęden i saki pót si odnęsete logožâr živeži, ali né važno…”

Zdénka je povédala dale:

“- Vę je red ka i vi jęmpot dójdete k nam, jer ste prinas né bili…”

Baka Sida ji je znova vletéla v réč:

“- Je, štiri leti i osem meseci… Te smo bili da smo vam nęsli kol’ine… Ali, né važno…”

Zdénka je povédala dale:

“- Je. – I jâ i Ivo Vas vę zovemo na obed! – Jâ bom prepravila… očem ręči, bom naručila kateringa z bufeta “Skluteš”…”

Baka se ji je vméšala v réč:

“- Nó, pa dójdemo! – Te nemo tu k meši, nego pemo f Čakofco, jer je Béla nedela…”

Zdénka je te povedala išče i to:

“- Pajdóč ka ręčem i to … ka je Jožeko rođendan, a Kadir je – kak vrlo dober završil vrtiča v godiščo “Hrmačeki” i vę p’e vu vrtič “Steničice”… znâte, završil bi kak odličen, ali mu da gut pobégne kakša grda réč, kak – zdęnec mesto bunar, ili – fušpaj mesto šimšir, a za čošak je rękel ka se vel’i – kót! – Ali néma veze, to je od vas čul… pa bomo vę pazili… na vas…”

Sida je pogutnola “kosmâto žabo”, Đura je neka stiha pręklel i Zdenki so na telefón zakričali:

“- Dobro Zdénka! – V nedelo v dev’eti vuri smo privas! – Predi pemo k meši i na pijac i te…”

Fčęra, v nedelo so se Đura i Sida v jutro otpravili k jim f Čakovec. Sida je naklâla f cekar spucano kokoš, a v jutro je deci kupila sladolędno tórto i škâtlo “čokolâtni cincerlici”.

Pęlali so se f Čakovec, a na kružnomo pre Fikšâjbi – cesta zaprta! – Nigder nika ne piše!

Pelali so se okóli, ali pre Olj’ari, cesta za f Čakovec zaprta!

Pęlali so se do Martán ali cesta za f Čakovec zaprta!

Pelali so se do Buzofca, ali cesta prti Grâdo – zaprta!

Te so postâli i pitali jęno pucko v žutim lajbeko, kâ je stâla pred žutim pantlekom:

“- Čujte, a zakaj so sę ceste za v Grâd zaprte?”

“- Zâto ka se dénes bež’i maraton!”

“- Čujte, a kak se more nutri do centra Čakofca?”

“- Nikak! – Sę je zaprto, dok ne mine maraton!”

“- Čujte, kaj jim naj bilo pametneše ka bi toti ki bež’ijo, bejžali po cvétnim, protuletnim stezama Palinovske Jantolice, pa po Pijačkim tratama, po Soboščâko, Ceróvki, Globetki, Rępešicaj do Trnovišča, a nazâj po stezaj nâsipi Goričice, Srâtke, Trnave, Črnca i Pažuta, nego – létati róm po ošpitni asfaltni Auspuh-frónti?!”

“- Je, ali tam jih te nišči naj videl!”

“- Čujte, a štó pa jih opče vę gled’i?”

“- Ję, jâ sam vidla dvâ ka so jih dojšli glet!”

“- Čujte, toti so jih né dojšli glet nego klet!”

Stâli so z aotom vęč pól vure. Da so vidli ka so s’i spehi i dale zaprti, Đura je zezval Zdénko:

“- Čuj Zdénka, pred Čakofcom je kak pred Dombasom: nišči nutri, nišči vum, nęzna se kak dugo!

Zdénka jim je onda rękla:

” – Čula sam ka je grâd zaprti. A nigder je nika né bilo nap’isano! – Nęznam kaj je! – Sóseda Rozika so rękli ka so morti, ipak nazâdje dojšli Rusi! – Jâ sam več otpovedala kateringa! …”

“- Čuuuj Zdénka, néso dojšli Rusi, nego nekši – bež’ijo maratona!”

“- Naj bó, kaj je je – jęje! – Vę je tak – kak je je! … Ali, čé do večera otprejo ceste, te jâ Ivija pošlem … ili obedvâ dójdemo … ili s’i skup – dójdemo k vam na Glavatišče, jer sigurno ste nekaj deci kupili, pa te ka … to ne odide f pofrat, da je več tak kak je je…”

Đura je ščerki Zdénki rękel:

“- Vredo, čé očete dójdite! – Ali to kaj vam vę pęlamo f škat’ulaj, zvečera si dójdite otpęlati s kántom za ščavo i najte to jesti, jer drugač bote zutra i vi bejžali – né maratona, nego šprinta na krâtke steze!”

Povratak na naslovnicu…