… se zmislim, kak je to negda bilo … smo ne tak dauko bili jošće deca…. je se bilo nekak drugač… zmislim se kak smo radi z dedijom po mami hodili na pole, kuruzo redit, pa okopat, pa na jesen i brot… pa krompera sadit…, hjaj to mje bilo najlepše, valda zoto ka se sedečki delalo… sediš na sadilici i sam puščaš f lukije krompera…

… al nej to bilo to da je dedek po mami nej vjutro k Slavi Mihaličovi f mesnico z jugičom potegnov… obavezno smo se vlekli žnjim jer je Slava naveke drezala prst debelo podrigošo (ekstravušta) sakomo i onak vo vogel papera zasuknula… onak bez kruha, to je bilo nekaj!! Celo dopolne mi se podriguvalo po toj podriguši…kupiv je dedek po mami naveke i frk jegera i črno salamo (ono f črno zamotano), to ka bo za pauzo na polo…baka po mami je naveke kelešico spekla i sira z vrhjom domočega zasuknula….

… dedek je motike dev den prije f jupolovo konto namakat, ka se štili napuhnejo, kaj nejo rasušeni…to so bile pripreme!! …baka je belo kovo složila nam deci, onak s kruhom nadrvojsanim nutri (a jo se furt čudim otkod mi kile), pijača obavezno f cekar i z cekarom na prikolico…prvo so navek cekara deli, prije neg motike…sposkokali smo na prikolico, deda nam je hitiv becikline gori i gas preti Jaraščicam (tak se zove zemla)… saki pot mje nekak se vekša ta zemla zgledala, a znalo se da bo prva pauza tek na polovici, tak je naveke bilo, a se zemle po mamini herbiji so naveke bili celi areodromi (ne vidiš kraja)…bogotstvo veliko…

… gda bi došli na polovico, onda je baka kelešico širom zela, pa sira z vrhjom i na rud od prikolice rasprstrla…deda je s kupicaj crlinkav i svojega oldbrajdoša natakav…još smo malo te pomogali… al gdaj je polne zvonilo, nas je dedek dimo z beciklini kaj nam je na prikolico hitiv poslav, jer smo odvečer f školo išli….tirali smo dimo tak ka je zodji kotoč prvoga dostigovav…malo sam se hmila, onak spoloma, kak mje tekla krasta po laktaj tak se i zasušila, al ne bitno, f školi smo jedva čokali ka završi, pa ka fletno pemo k baki na večerjo, sreča je bila gdaj se kakof picek grdo držav pa je baka morala zaklati, a če se ne nitijen picek štev grdo držati, te je deda jenoga napenaliv s kamenom, kaj se te sejeno zasuknov…

… lepi so to dnevi bili, gdaj bi zlatice po krompero hodili pobirat…deda je znav reči „vugorkova floška zlatici 5 kuna“…dok so bili dinari f pitanju, smo i po sosedovaj zemlaj brali zlatice, sam ka bo čim več …naveke smo se nekak, tobože borili što bo več zlatici nabrav, što bo več konti krompera sipav na prikolico, što bo već miši f korožjoko prijav…se je pre dedeko bilo pošteno plačeno…miš 2 kune, ak si našav gezdo z malaj mišaj 10 kuni…zlatice….se je melo ceno…rad je deda pošturnov…

… gdaj denes gledim svojo deco, bogme neznam jeli znojo kaj je korožjok…jeli znojo kaj so zlatice, kelešica, bela kova z natrganim kruhom…jeli znoju za Mihaličovu črnu salamu…nega za takove stvori i finote aplikacije na mobitelo, nega!!…drugač je denes…pošleš dete po štiherico, donese ti lopato….belo kovo so zamenili krašekspresi i benkiji…nega zlatici vu vugorkovoj floški, sam veliju „dej, trebam“….nekak mi se čini gdaj se obrnem da bom jo čuda već mela za povedati f životo o svojoj mladosti, kak moja deca, al tak je to…se ide nekam kvrogo….

… lepo vas pozdrovla vaša NPKŽŠ z Frošćana…idem zutra k Mihaličo glet če još imajo črno salamo…mort mi Slava dreže malo ekstravušta….

 

Povratak na naslovnicu…