Đura je kak precednik Udroge penzijonéri Glavatišče sezval sęsijo i objavil članovima:

” – Naša Udruga penzijonéri Glavatišče organizéra f soboto izleta f Poturen. Pólek je mađarsko mesto Pince, otkod je moj pajdâš Ištvan, šteri je precednik jive Udroge penzijonéri. Z jim sam dogovoril ka bomo se zišli i mogóče napravimo priredbo; naš zbor bo neka popéval, a naša folklorna grupa “Glavatice” bo neka plesala! Onda pa bodo oni popévali i plesali svoje i te bomo pečejârili i veselili se! Foringo plâča Županija, a platili bodo i pędeset krmenatlini i tridęsti pâri Mihaličovih kolbâsi – ka si zémemo sobom! – Može?”

“- Mooožeee!”

Išli so. Pun aotobus! Dojšli so f Poturno do skele. Đura si je stal pred lude i ovak jim je rękel:

“- Dragi penzijonéri! Predlâžem ka idemo ze skelom prék i ka se z našaj sósedaj Mađâraj pozdrâvimo i dogovorimo kak bomo meli priredbo i pečejaro!”

Na to je Francova Ilka zakričala:

“- Tak smo se né dogovorili! – Jâ nejdem na skelo! – Jâ se nam prék tote globoke vode pęlala na totaj drvénaj blójkaj! Od da so se, od teteca Vanča bratič Martin v Muri ftopili, jâ sam pred Murom strâhom! Nigdâr sam né išla vu vodo globlišo kak je do kólen, i nejdem néti vę! Nęznam plavati i nejdem na skelo i – šlus!”

Tak je zakričala i Dragijova Jula. – I Vrbáncova Štefa! – I Novâkova Ana i Kovačičov Štéf!

– ?!?

Te je Đura pozval sém prék pajdâša Ištvana. Ištvan je dojšel na skeli i te mo je Đura rękel:

“- Čuj prijatel Ištvan! – Nešterne moje žénske … nekaj komplicérajo … pa… Mi bomo, na toti naši obali Mure popévali svoje međimorske pésme i plesali međimorska kola, a vi bote nas z mađarske stráne gledali! A onda bote vi na vaši obali popévali vaše mađarske pésme i plesali vaša kola, a mi bomo vas zóte stráne gledali! – Možee?”

“- Jóóó, Đurek, jóóó!”

“- I čuješ Ištvan, résen, mi smo donęsli pędeset krmenatlini i tridęsti pâri kolbâsi, pa čé se več privas nekaj pęče, te se naj to sę skupa spęče! – Mooože?!”

Ištvan je rękel:

“- Mooože! – Lęhet, Đurek! – Jóóó!”

Tak je i bilo. Naš zbor je na ovi obali Mure popéval naše popéfke “Vuprem oči vu to vodo globoko” i “Mura, Mura globoka si voda ti, kaj ne žaloješ čoveka ftopiti…” Onda so “Glavatice” plesale na trati, a Mađâri i Mađar’ice so z druge stráne pokali!

Te so jivi na óni stráni popévali jive popévke i plesali, a naši so jim zóte stráne pokali!

Da je priredba minola, Ištvan je dojšel ze skelom sém prék i našaj držal govora:

“- Dragi i sęretęt naša sosedi! – Najpuno vam késenęmsépen ka ste nam pre duši tak faj rezveselil z tvoja popéfka i plesaje! Dugo te bodemo nosil na srce i zmislili se na vašo barat i toto prelépo čaščeje! Izda jędenpot, kesenemsépe i vison lataš, naš barat i pajdaš!”

Glavatice i Glavatiščari so mo zdušno pokali!

Onda se Đura pajdâšo Ištvano javno zafâlil. A te mo je, bole na stráni, bole po stihoma rękel:

“- Kaj vę Ištvan? – Mi vę te … mi ki vupamo na skelo idemo s tobom prék, a za ove ki ne vupajo na skelo, donęsemo krmenatline i kolbâse sém, ili bote nam vi sę skupa sém donęsli?”

Ištvan ga je poględnol plaho pa mo vel’i:

“- Kędveš Đurek, nęmęre! – Nęmere Horvat f Mađarorsag bez vizipęrta i velikoga zroka! Zaradi korona viros! – Męne žal, ali tak je rękla Orban!”

Đura ga je čudno gledal pa mo onda vel’i:

“- Čuuuj Ištvan! – Onda nam ti donęsi naše karmenatline i kolbâse sém, jer smo – sę svoje jesti predi poslali k vam ka se privas spęče!”

Ištvan se otprâvlal i plaho mo povéda:

“- Kędveš Đurek, męne žal, ali nęmęrę! – Nutri v Mađarsko kolbas i krmenatlin more, ali vum nęmere – nę kolbas, nę karmenatlin! Zaradi korone! Tak je rękla Orban!”

Onda ga Đurek išče bole začuđeni pita:

“- Čuuuj Ištvan, a kak si ti onda mogel dojti sém prék – dvâpot? Te to ide, makar je korona?

Ištvan si je stâl na skelo, zamâhnol Đureko:

“- Vison lataš, kędveš Đurek! – Naj sębe srditi, ali – tak je! – Mađar more f Horvacko, ali kolbas i krmenatlin nęmęrę! – Tak je rękla Orban!”

Dok se Ištvan več pęlal na skeli, prék Mure, prti Mađarski, Ilka i Jula so mo zakričale:

“- Čuj, Mađâr, bodi sręčen ka mi dvé nęznamo plavati!”

Povratak na naslovnicu…