Đura je ón tjęden rekel Sidi da bo kupil nóvoga pesa.

“- Of stâri je gluhi, slépi i šępavi a i zaslužil si je ubošnico. Nam ga dâl šintaraj jer bi me onda kak političko ličnost, mogli tóžiti za obitelsko nasilje… a i srce bi me bol’elo, itak je on bil…!”

Sida je zakričala:

“- Kaj si ti nor?! – Znâš ti kulko košta – dvâ pese hrániti? Dnevno tri vréčke po šest kuni i tak dvâpot?! – To ti je – jędna sredje bogęčka pénzija!? – Imaš ti pamet?!”

Da se je Sida vmirila, Đura ji je kak čovek čoveko, išče jęmpot tomâčil:

“- Sida, razmi me, kupil bom jęnoga – lééépoga, mlâââdoga, paaamenoga pesa, ka bo nam pazil našoga grunta, našo blâgo, našo živino! – Totoga bom jâââ dreséral! – Toti bo samo męęne poslušal! – Totoga bom jâââ odgâjal, jââ školoval! – A i – stâri bo valda flętno crkel.”

Fčęra v nedelo Đura je bil na Mesapo i – kupil pesa! – Da ga je dopęlal dimo Sida je né vum išla glet toto ščéje, sam ga je pitala:

“- Kaaaj si kupil?”

Đura ji je važno i gizdavo povédal:

“- Kupil sam prâââvoga, lééépoga pametnoga čuvâra i pazitela grunta! – Kupil sam Zagrebačkoga ofčara! – Sako komándo si zapamti za tri dni! Gazdo si zapamti odma prvoga dneva – za navék! – Platil sam ga nekaj čista malo – jezeračo…!”

Sidi se zalet’elo ono kaj je róm pogutâvala… i išče ga je pitala:

“- Kak vel’iš…? – I od koga si to kupil?”

“- Prodal mi ga je jęden gospon z Zâgreba, šteri se tridęsti lét bavi samo z plemen’itaj pasminaj! – Dobil je nevnóge kolajne! – Tést ot totoga pesa je dobil prvo nagrado v Pečoho!”

Đura je več isto odvečerko počel z dresurom. – Nadalko se čulo kak so na vrto zijali i – lajali! – Pes je nešternipót i zacvilil i zaskujkal! – Škóla je prvi dén trajala do kmice, bez odmora.

Dénes se Đura stal pred šestom vurom. Odžuril se je prvo vum. – Dobejžal nutri i kričal:

“- Néééga ga! – Néga peseka! – Nešči ga je fkral! …Ili je pobégel!? – Ili…”

“- Pobégel ti je! – Čula sam jâ kak ste fčęra zijali i lajali! – Idi ga iskat!”

“- Kaaam?”

“- Idi ga zovi!?”

“- Kak ga naj zovem da išče nęzna kak se zove!?”

“- Idi ga išči po sęli! – Čé je tak spameten kak povédaš, te bo te poznal po glâso!?”

Đura ji je žalosno rękel:

“- Jęęę,… znâš ti trgófce!? – Nésam ti jâ tote sręče!”

Đura je išel iskat pesa. Né ga je najšel na vulici, né na sinokóšaj… Nazâdje je brnol k Dragijo:

“- Drago si morti dé videl jęnoga maloga čistokrvnoga Zagrebačkoga ofčara!”

Drago mo je rękel:

“- Takšoga né! – Pa kaj boš s pesom? …Čuj, čé róm nucaš pesa, imam ti jâ jęnoga… â glej…!

Đura se zabezeknol:

“- Gledi!? – Skorom … róm takši… ili bi… to…!?

Đura je gledal Dragija, pa pesa, pa Dragija, pa pesa, pa…

Drago je videl ka je Đuri nikaj né jasno pa mo je tomâčil:

“- Đura, čé očeš, moreš si ga zeti i pęlati dimo! – Jâ ga ne nucam! – To je zgled’i, on pesek šteroga sam jâ prékfčęra prodâl nekšomo drapešo z Zâgreba za pędeset kuni! Kusa mi je skotila sędem! – Ali, zgled’i da mo je pobégel i … dobejžal sém! – Čé očeš si ga otpęlaj, zabadav… Čé me of z Zâgreba dójde kaj pitat, jâ bom mo rękel… ka nęznam dé je…!”

Đura je będasto gledal prti nikam… kak da bi f štâljak stal!

Vuti čas je na pótna vrâta dojšel Fęri!

Pital jih je – kaj trgujejo! Rękli so mo f šâli da – pesa. – Fęri se prignol i pogl’adil ga:

“- Lééépi pesek… pój ga bodi…!

Kak ga je pogladil, pes ga je isti čas – zahačil i vgrizel za róko!

Fęri je zacvilil:

“- #$%&%$#! – Pa to je divja zvér! – Čiji je to …?! – To bo nešči męni platil! – Zapamtite si!”

Đura je odma rękel:

“- To je Dragijov pes!”

Drago je zakričal:

“- Nééé! – To je né moj pes! – To je Đurin pes! – Samo se je k męni dotępel…”

Fęri je skeščal i kričal:

“- Bó se vrę zazvedilo! – Zovite milicijo… i črlénoga križa… – To bo nešči splat’il!!!

Drago je zapiral pótna vrâta! – Zrival je vun na vulico i Đurija i pesa i obračal se kręj:

“- Đura pęlaj si tó zvér dimo! – Pes je né moj! – Ti imaš pesa! – Jâ zótim nemam nikaj…”

Đura je pustil pesa z rók – naj ide kam oče i – nasméh kričal Fęrijo i Dragijo:

“- Néti jâ zótim némam nikaj! – To je tvój pes! – Mój pes je dóma! – Hodi glet čé ne verješ!”

I Đura se brnol od jih i žuril se dimo! – Ali pesek se žuril za Đurom! – Đura se žuril sę bole! – Pesek je sę bržiše bejžal za jim! – Đura je pobegâval! – I pesek… za jim…

Povratak na naslovnicu…